Dokumenti

Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja nolikums
Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis
PDF
Krājuma komisijas reglaments
PDF
Zinātniskās padomes reglaments
PDF
Informācija par nomātajiem nekustamajiem īpašumiem
PDF
Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja Darba kārtības noteikumi
PDF
Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja 2015.gada pārskats
PDF
Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja 2016.gada pārskats
PDF
Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja 2017.gada pārskats
DOCX
Informācija trauksmes cēlējiem
DOCX
Trauksmes cēlēja ziņojums
PDF
Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja 2018. gada pārskats
PDF
Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja 2019. gada pārskats
PDF
Par ierobežojumiem muzeja darbībā un apmeklētāju apkalpošanā ārkārtējās situācijas laikā
PDF
NOTEIKUMI MUZEJA APMEKLĒTĀJIEM.1.pdf
PDF
Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja 2020. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS
PDF
Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja pretkorupcijas pasākumu plāns 2021.- 2025. gadam
PDF
Grozījumi darba kārtības noteikumos.pdf
PDF
Publiskais pārskats 2021.pdf
PDF
Sikdatnes_politika.pdf
PDF
Privatuma_politika.pdf
PDF
1-2-2_Ētikas kodekss_2023.pdf
PDF
Rīkojums Nr. 1-4-3 Par ierobežotas pieejamības informācijas sarakstu 2023.pdf
PDF
27.01.2023. Nr.1-2-5 Komunikācijas politika.pdf
PDF
27.01.2023. Nr.1-2-4_Krājuma komplektēšanas,saglabāšanas un izmantošanas politika.pdf
PDF
27.01.2023. Nr.1-2-3_Pētniecības darba politika.pdf
PDF
Iesniegums par krājuma nodaļas apmeklēšanu.1.pdf
PDF
LEBM darbības stratēģija 2023.-2027.gadam_ar snieguma rādītājiem_PDF.pdf
PDF
Gada publiskais pārskatas_2022.pdf
PDF
Restaurācijas padomes reglaments.pdf
PDF
Informācija par darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amtu grupām (bruto, euro)_.pdf
PDF
LEBM_pretkorupcijas pasākuma plāna izpilde 2022. gadā.1.pdf
PDF
Muzeja akreditācijas apliecība.pdf
PDF
Pamatbudžeta tāme 2024. gadam.pdf
PDF
Muzeja struktūra
PDF
Pretkorupcijas pasākuma plāna izpilde 2023.pdf
PDF
Par pretkorupcijas pasākumu plānu 2024.-2026.gadam apstiprināšanu.pdf
PDF
Gada publiskais pārskats 2023.1.pdf
Pēdējoreiz atjaunināts:28.06.2024