Dokumenti

Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja nolikums
Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis
PDF
Muzeja akreditācijas apliecība
DOCX
Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja stratēģija 2017-2022
PDF
Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja krājuma veidošanas, papildināšanas, uzskaites, saglabāšanas un pilnveidošanas kārtība
PDF
Restaurācijas padomes reglaments
PDF
Krājuma komisijas reglaments
PDF
Zinātniskās padomes reglaments
PDF
Informācija par nomātajiem nekustamajiem īpašumiem
PDF
Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja Darba kārtības noteikumi
PDF
Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja Ētikas kodekss
PDF
Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja 2015.gada pārskats
PDF
Budžeta finansējuma tāmes 2016.gadam
PDF
Mērķdotācijas finansējuma tāme
PDF
Ostas noliktavas restaurācijas finansējuma tāme
PDF
Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja 2016.gada pārskats
PDF
Budžeta finansējuma tāmes 2017.gadam
PDF
Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja 2017.gada pārskats
PDF
Budžeta finansējuma tāmes 2018.gadam
PDF
Privātuma politika
DOCX
Informācija trauksmes cēlējiem
DOCX
Trauksmes cēlēja ziņojums
PDF
Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja 2018. gada pārskats
PDF
Budžeta finansējuma tāmes 2019. gads
PDF
Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja 2019. gada pārskats
PDF
Budžeta finansējuma tāmes 2020. gads
PDF
Budžeta finansējuma tāmes 2021. gads
PDF
Noteikumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai
PDF
Par ierobežojumiem muzeja darbībā un apmeklētāju apkalpošanā ārkārtējās situācijas laikā
PDF
Par ierobežojumiem muzeja darbībā un apmeklētāju apkalpošanā ārkārtējās situācijas laikā_Grozījumi 23.12.
PDF
Par ierobežojumiem muzeja darbībā un apmeklētāju apkalpošanā ārkārtējās situācijas laikā_Grozījumi 22.01.
PDF
Par ierobežojumiem muzeja darbībā un apmeklētāju apkalpošanā ārkārtējās situācijas laikā_Grozījumi 05.02.
PDF
KOMUNIKĀCIJAS POLITIKA.pdf
PDF
KRĀJUMA KOMPLEKTĒŠANAS, SAGLABĀŠANAS UN IZMANTOŠANAS POLITIKA.pdf
PDF
PĒTNIECĪBAS DARBA POLITIKA.1.pdf
PDF
NOTEIKUMI MUZEJA APMEKLĒTĀJIEM.1.pdf
PDF
Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja 2020. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS
PDF
Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja pretkorupcijas pasākumu plāns 2021.- 2025. gadam
Pēdējoreiz atjaunināts:07.07.2021