Piedāvājums bērniem un jauniešiem

Brīvdabas muzejs pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem, skolēniem un ģimenēm ar bērniem piedāvā pārskata un tematiskās ekskursijas, kā arī interaktīvas muzejpedagoģiskās nodarbības. Muzeju var apskatīt gan individuāli, gan gida pavadībā. Ekskursijas ir iepriekš jāpiesaka, rakstot uz e-pastu: Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi! ,  papildu informācija, zvanot pa tālr. 67994106.

Aicinām izglītības iestāžu audzēkņu grupas uz ekskursijām ierasties savlaicīgi - 10 minūtes pirms ekskursijas sākuma. Atgādinām, ka muzeja ekspozīcija atrodas brīvā dabā, tāpēc lūdzam izvēlēties laikapstākļiem atbilstošu apģērbu un apavus. Bērnu un jauniešu grupas pavadošos pedagogus lūdzam, gatavojoties muzeja apmeklējumam, pārrunāt uzvedības noteikumus muzejā. Izglītības iestāžu audzēkņu grupās uz katriem 10 bērniem 1 grupu pavadošam pedagogam ieeja muzejā ir bez maksas.

Ekskursijas un muzejpedagoģiskās nodarbības tiks fotografētas un filmētas. Iegūtie fotoattēli un video varētu tikt izmantoti muzeja darba atspoguļošanai un popularizēšanai.

Tematiskās un pārskata ekskursijas
(Ekskursiju garums ir 1 stunda)

„Pirmo reizi Brīvdabas muzejā” 
Ekskursijas laikā bērni gūs priekšstatu par Brīvdabas muzeju, iepazīsies ar tādiem ēku veidiem kā krogs, baznīca, zemnieka māja, kūts, klēts, pirts, rija un to iekārtojumu, kā arī nedaudz iepazīs zemnieku sadzīvi.

Mērķauditorija: 5-6 gadīgi bērni, 1.-4. klašu skolēni. Grupā maksimālais dalībnieku skaits – 25 bērni. Ilgums: 60 min.  Ekskursija latviešu, krievu un angļu valodā. Samaksa par ekskursiju: EUR 14,23; svešvalodā EUR 21,34; Ieejas maksa muzejā: pirmsskolas vecuma bērniem – bez maksas; skolēniem EUR 1,40 (1.05.–30.09.) un EUR 0,70 (1.10.–30.04.)

„Miķeļi latviešu zemnieka sētā” 
Ekskursijas laikā skolēni iepazīsies ar Vidzemes zemnieka sētu, tās iekārtojumu, ēku veidiem (māja, vasaras virtuve – slietenis, maltuve, klēts, kūts), gūs priekšstatu par darbu un mājas dzīvi šai saimniecībā. Bērni uzzinās par svinībām, kuras sauktas par Apjumībām jeb Miķeļiem, un auglības garu – Jumi.   

Mērķauditorija: 5-6 gadīgi bērni, 1.–12. klašu skolēni. Grupā maksimālais dalībnieku skaits – 25 bērni. Ilgums: 60 min. Ekskursija latviešu valodā. Samaksa par ekskursiju: EUR 14,23. Ieejas maksa muzejā: pirmsskolas vecuma bērniem – bez maksas; skolēniem EUR 1,40 (1.05.–30.09.) un EUR 0,70 (1.10.–30.04.)

„Mārtiņi latviešu zemnieka sētā” 
Skolēni iepazīsies ar seno Kurzemes zemnieka sētu, tās iekārtojumu, ēku veidiem (māja, laidars, klēts, pirts), gūs priekšstatu par darba un mājas dzīvi šai saimniecībā. Viņi uzzinās, kas tie tādi rudens bagātības svētki – Mārtiņi un Mārtiņbērni, kuri nāk maskojušies.

Mērķauditorija: 5-6 gadīgi bērni, 1.–12. klašu skolēni. Grupā maksimālais dalībnieku skaits – 25 bērni. Ilgums: 60 min. Ekskursija latviešu valodā. Samaksa par ekskursiju: EUR 14,23; Ieejas maksa muzejā: pirmsskolas vecuma bērniem – bez maksas; skolēniem EUR 1,40 (1.05.–30.09.) un EUR 0,70 (1.10.–30.04.)  

„Ziemassvētki "Lurķu" mājā” 
Ekskursijas laikā skolēni izzinās nozīmīgākās Ziemassvētku tradīcijas:  telpu pušķošanu un apgaismošanu ziemas laikā, svētku ēdienu gatavošanu, maskošanos, bluķa vilkšanu un nākotnes zīlēšanu. Dalībnieki apgūs tautas rotaļas un spēles. Ekskursijas saturs ik reizi tiek pielāgots dalībnieku vecumposmam. 

Mērķauditorija: 5-6 gadīgi bērni, 1.–12. klašu skolēni. Grupā maksimālais dalībnieku skaits – 30 bērni. Ilgums: 60 min. Ekskursija latviešu valodā. Samaksa par ekskursiju: EUR 14,23. Ieejas maksa muzejā: pirmsskolas vecuma bērniem – bez maksas; skolēniem EUR 0,70.

„Meteņi latviešu zemnieka sētā” 
Skolēni gūs priekšstatu par dzīvi vidēji turīgā Kurzemes zemnieka saimniecībā apmēram pirms 150 gadiem. Viņi uzzinās par Meteņa svinēšanas tradīcijām: raksturīgākajiem ēdieniem, rituālajām darbībām, kas nodrošināja labu linu ražu, maskotajiem ciemiņiem, jaunu meitu zīlēšanu par precēšanos, Meteņa dzīšanu.

Mērķauditorija: 5-6 gadīgi bērni, 1.–12. klašu skolēni. Grupā maksimālais dalībnieku skaits – 30 bērni. Ilgums: 60 min. Ekskursija latviešu valodā. Samaksa par ekskursiju: EUR 14,23. Ieejas maksa muzejā: pirmsskolas vecuma bērniem – bez maksas; skolēniem EUR 0,70.

„Lieldienas latviešu zemnieka sētā”
Ekskursijas laikā skolēni iepazīsies ar vidēji turīgu Kurzemes zemnieka saimniecību ap 19. gs. vidu. Viņi iegūs priekšstatu par darba dzīvi šai sētā un Lieldienu svinēšanas tradīcijām: telpu pušķošanu, svētku ēdienu gatavošanu, olu krāsošanu, zīlēšanu, šūpoļu kāršanu.

Mērķauditorija: 5-6 gadīgi bērni, 1.–12. klašu skolēni. Grupā maksimālais dalībnieku skaits – 25 bērni. Ilgums: 60 min.  Ekskursija latviešu valodā. Samaksa par ekskursiju: EUR 14,23. Ieejas maksa muzejā: pirmsskolas vecuma bērniem – bez maksas; skolēniem EUR 1,40 (1.05.–30.09.) un EUR 0,70 (1.10.–30.04.)

„Jāņi latviešu zemnieka sētā” 
Ekskursijas laikā skolēni iepazīsies ar vidēji turīgu Kurzemes zemnieka  saimniecību  ap 19.gs. vidu. Viņi iegūs priekšstatu par darba dzīvi šai sētā un uzzinās par Jāņu svinēšanas tradīciju, tiem darbiem, kas bija veicami, lai godam sagaidītu šos svētkus, uzzinās par rituālo darbību jēgu un iemācīsies vairākas Jāņu rotaļas.

Mērķauditorija: 5-6 gadīgi bērni, 1.–12. klašu skolēni.  Grupā maksimālais dalībnieku skaits – 25 bērni. Ilgums: 60 min. Ekskursija latviešu valodā. Samaksa par ekskursiju: EUR 14,23. Ieejas maksa muzejā: pirmsskolas vecuma bērniem – bez maksas; skolēniem EUR 1,40 (1.05.-30.09.) un EUR 0,70 (1.10.–30.04.)

„Kurzemes novads” 
Ekskursijas laikā skolēni iepazīsies ar 18. gs. sākumā celto lauku luterāņu baznīcu, seno mājas veidu – dūmistabu, tās iekārtas priekšmetiem, gūs nelielu priekšstatu par darba un mājas dzīvi, senajām tradīcijām. Pēc tam viņi apskatīs Kurzemes zemnieka sētu un ēkas tajā (māja, laidars, klēts, pirts).

Mērķauditorija: 1.–12. klašu skolēni. Grupā maksimālais dalībnieku skaits – 25 bērni. Ilgums: 60 min. Ekskursija latviešu valodā. Samaksa par ekskursiju: EUR 14,23. Ieejas maksa muzejā: skolēniem EUR 1,40 (1.05.–30.09.) un EUR 0,70 (1.10.–30.04.)

„Zemgales novads”
Skolēni gūs priekšstatu par 19. gs. ceļa krogu, apskatīs tur izvietoto agrāko laiku transportlīdzekļu izstādi. Viņi izzinās 18. gs. Zemgales zemnieka sētu, tās iekārtojumu, iepazīs ēku veidus (māja, klēts, pirts, rinka), nedaudz uzzinās par darba un mājas dzīvi šai saimniecībā, senajām tradīcijām.

Mērķauditorija: 1.–12. klašu skolēni. Grupā maksimālais dalībnieku skaits – 25 bērni. Ilgums: 60 min. Ekskursija pieejama no maija līdz septembrim. Ekskursija latviešu valodā. Samaksa par ekskursiju: EUR 14,23. Ieejas maksa muzejā: skolēniem EUR 1,40 (1.05.–30.09.)

„Vidzemes novads” 
Skolēni iepazīsies ar zviedru laika liecinieci – dzīvojamo riju – skolu no Valmieras „Brežu” mājām un 18. gs. Vidzemes zemnieka sētu, tās iekārtojumu, ēku veidiem (māja, kūts, vasaras virtuve, maltuve, klēts, pirts, rija). Viņi gūs priekšstatu par darbu un mājas dzīvi šai saimniecībā, senajām tradīcijām, kā arī apskatīs vienu no pirmajām zemnieku skolām, kas atradās „Brežu” dzīvojamās rijas kambarī.

Mērķauditorija: 1.–12. klašu skolēni. Grupā maksimālais dalībnieku skaits – 25 bērni. Ilgums: 60 min. Ekskursija pieejama no maija līdz septembrim. Ekskursija latviešu valodā. Samaksa par ekskursiju: EUR 14,23. Ieejas maksa muzejā: skolēniem EUR 1,40 (1.05.–30.09.)

„Latgales novads”
Ekskursijas laikā skolēni iepazīsies ar 19. gs. Latgales zemnieka sētu, tās iekārtojumu un ēku veidiem (māja, saimniecības ēka, klēts), gūs nelielu priekšstatu par darbu un mājas dzīvi šai saimniecībā, senajām tradīcijām. Viņi pēc izvēles apskatīs vēl kādu saimniecību (podnieka, kokamatnieka, trūcīgā zemnieka) muzejā izveidotajā Latgales sādžā.

Mērķauditorija: 1.–12. klašu skolēni. Grupā maksimālais dalībnieku skaits – 25 bērni. Ilgums: 60 min. Ekskursija pieejama no maija līdz septembrim. Ekskursija latviešu valodā. Samaksa par ekskursiju: EUR 14,23. Ieejas maksa muzejā: skolēniem EUR 1,40 (1.05.–30.09.)

„Brāļu draudzes Vidzemē” 
Skolēni iepazīsies ar 18. gs. radušos reliģisko kustību – hernhūtismu jeb brāļu draudzēm, ko dēvē par latviešu reformācijas kustību, apskatīs 1785. g. Valkas apriņķa Plāņu pagastā uz „Jaunmežuļu” zemes celto Saiešanas namu.

Mērķauditorija: 8.–12. klašu skolēni. Grupā maksimālais dalībnieku skaits – 25 bērni. Ilgums: 60 min. Ekskursija latviešu valodā. Samaksa par ekskursiju: EUR 14,23. Ieejas maksa muzejā: skolēniem EUR 1,40 (1.05.-30.09.) un EUR 0,70 (1.10.–30.04.)

„Jaunsaimniecība (ap 1939.,1940. g.) Brīvdabas muzejā”                    
Skolēni iepazīsies ar jaunsaimniecību no Vidzemes, apskatīs māju, kūti, klēti, pirti, redzēs jaunās un neatkarīgās Latvijas Republikas 1920. gada Agrārās reformas rezultātu.

Mērķauditorija: 8.–12. klašu skolēni. Grupā maksimālais dalībnieku skaits – 25 bērni. Ilgums: 60 min. Ekskursija pieejama no maija līdz septembrim. Ekskursija latviešu valodā. Samaksa par ekskursiju: EUR 14,23. Ieejas maksa muzejā: skolēniem EUR 1,40 (1.05.–30.09.)

Muzejpedagoģiskās nodarbības:
(Interaktīvo muzejpedagoģisko programmu ar praktiskām aktivitātēm un demonstrējumiem ilgums ir 2 stundas)

„Ganu spēles Latvijas laukos 19. gs. un 20. gs. sākumā”

Nodarbībā dalībnieki iepazīs 19. gs. un 20. gs. sākuma lauku bērnu dzīves vidi, to darbus un nedarbus. Dalībnieki apskatīs kādu no muzejā esošajām sētām un izzinās ēkas, kas reiz bija sastopamas katrā lauku sētā - dzīvojamo māju, klēti, kūti, pirti u.c., uzzinās to nozīmi saimniecībā. Nodarbības otrajā daļā skolēni apgūs kustību spēles, kādas agrāk bērni spēlēja, ejot ganos un atpūšoties kopīgos brīvbrīžos. Spēļu mērķis ir mācīt skolēnus sadarboties, izjust kustību prieku un attīstīt prasmi saturīgi pavadīt laiku brīvā dabā. Tā kā nodarbība notiek āra apstākļos un ietver daudzveidīgas fiziskas aktivitātes, ir nepieciešams atbilstošs apģērbs.

Mērķauditorija: 5-6 gadīgi bērni, 1.-12. klašu skolēni. Grupā maksimālais dalībnieku skaits - 25 bērni. Ilgums: 120 min. Nodarbība latviešu un angļu valodā. Nodarbība pieejama no aprīļa līdz oktobrim. Samaksa par nodarbību: EUR 71,14; svešvalodā EUR 85,37. Ieejas maksa muzejā: pirmsskolas vecuma bērniem ieeja bez maksas,  skolēniem EUR 1,40 (1.05.-30.09.) EUR 0,70 (1.04.-30.04. un 1.10-31.10.)

„Ziemassvētki Kurzemes zemnieka sētā”

Muzejpedagoģisko nodarbību veido trīs daļas, kuras kombinējot var iegūt katrai grupai piemērotāko nodarbības saturu:

  • Nodarbība par Ziemassvētku tradīcijām un radošā darbnīca Kurzemes zemnieka sētā muzejpedagoga vadībā. 
  • Mērsraga smēdes apmeklējums un laimes liešana kopā ar muzeja kalēju.  
  • Vizināšanās zirga mugurā kopā ar jāšanas instruktoru.  

Nodarbības sākumā Priedes kroga stadulā skolēni aplūkos muzeja krājumā esošos ziemas transporta līdzekļus – kamanas un ragavas, turpinājumā dalībnieki vilks bluķi, iepazīsies ar Kurzemes zemnieka saimniecību, kāda tā pastāvēja 19. gs. otrajā pusē, un istabā izzinās nozīmīgākās Ziemassvētku tradīcijas: telpu pušķošanu un apgaismošanu, svētku ēdienu gatavošanu, maskošanos un zīlēšanu. Dalībnieki vēros skala degšanu, iemācīsies vienu tradicionālo Ziemassvētku dziesmu un radošajā darbnīcā izgatavos  telpu rotājuma - ķista elementus. Turpinājumā skolēni apmeklēs Mērsraga smēdi, lai kopā ar muzeja kalēju lietu laimi, kā arī vizināsies zirga mugurā. Nodarbības noslēgumā dalībnieki apmeklēs Usmas luterāņu baznīcu, kas celta 18. gs. sākumā, iepazīs tās iekārtojumu un nodziedās Ernesta Dinsberga latviskoto korāli “Ak, eglīte”. Nodarbības vadītājs norises tematiskos uzsvarus ikreiz pielāgo skolēnu vecumposmam. 

Muzejpedagoģiskās nodarbības gala cenu nosaka izvēlēto daļu skaits:  

  • Nodarbība un radošā darbnīca  – 71,14 eur.  
  • Nodarbība un radošā darbnīca + laimes liešana – 142,28 eur. 
  • Nodarbība un radošā darnīca + laimes liešana + vizināšanās zirga mugurā – 213,42 eur.

Ekskursija paredzēta 5-6 gadus veciem bērniem un 1.-12. klašu skolēniem. Grupā maksimālais dalībnieku skaits - 30 bērni. Ilgums: 120 minūtes. Nodarbība latviešu valodā. Pirmsskolas vecuma bērniem ieeja muzejā bez maksas, skolēniem – 0,70 eur. 

Muzejpedagoģiskās nodarbības saturs saistīts ar sekojošiem mācību priekšmetu tematiem:  

„Mūzika 1.klasē - temats Kādas dziesmas dzied un kādās rotaļās iet Ziemassvētkos?”, 3.klasē - temats Kā es varu dziesmās, dejās un rotaļās iepazīt tautas tradīcijas?”, 4.klasē - temats Kā līdzdarbojoties un muzicējot padarīt Ziemassvētkus par gaišiem un īpašiem svētkiem sev un citiem?”, 8.klasē - temats Kas raksturo mūzikas dzīvi Latvijā 18./19.gs.?”

Dizains un tehnoloģijas 2.klasē - temats Kā gatavojos un organizēju svētkus?”

„Vizuālā māksla 1.klasē - temats Kā saules, mēness un zvaigznes zīmes iekļaut radošā darbā?”, 4.klasē - temats Kā ieraudzīt un atšķirt zīmes un simbolus apkārtējā vidē, un kā radīt savu zīmi un simbolu?”

„Sociālās zinības 3.klasē - temats Kā pētīt un saglabāt tradīcijas?”, 4.klasē - temats Kā saglabāt tradīcijas un līdzdarboties kopienā?” 

 „Teātra māksla 4.klasē - temats Kā ar tērpu un masku veidot sev atšķirīgu tēlu?”

„Literatūra 7.klasē - temats Kā latviešu folklorā atklājas latviešu tautas tradīcijas un cilvēka dzīve gadskārtu ritumā?”, 8.klasē - temats Kā tradicionālās kultūras norises iegūst jaunu interpretāciju, iekļaujoties mūsdienu rituālos?”, 9.klasē - Kāpēc mūsdienās svarīgi izzināt latviešu senos mītus un folkloru?”  

„Agrārā reforma (1920.g. - 1937. g.) un dzīve jaunsaimniecībā”

Nodarbības laikā skolēni apmeklēs muzejā eksponēto jaunsaimnieka sētu un gūs priekšstatu par dzīvi saimniecībās, kas izveidojās 1920. gada Agrārās reformas rezultātā. Skolēni uzzinās reformas cēloņus un sekas valsts sociālpolitiskajā, ekonomiskajā un kultūras jomā.  Dalībnieki iepazīs jaunsaimniecībai raksturīgo apbūvi - apskatīs dzīvojamo māju, saimniecības ēku, piena namiņu, klēti un pirti. Dzīvojamās mājas virtuvē dalībnieki apskatīs piena seperatoru, ar kuru saimniecībā tika veikta piena nokrejošana, sviesta kuļamo mašīnu un sviesta formu un izies skautu aktivitātes. Nodarbības noslēgumā dalībnieki apskatīs Pakalnu dzirnavas.

Mērķauditorija: 9.-12. klašu skolēni. Grupā maksimālais dalībnieku skaits - 25 bērni. Ilgums: 120 min. Nodarbība pieejama no visu gadu. Nodarbība latviešu valodā. Samaksa par nodarbību: EUR 71,14. Ieejas maksa muzejā: skolēniem EUR 1,40 (1.05.-30.09.)       

„Iekšzemes zvejniecība Latvijas teritorijā 19. gs. un 20. gs. sākumā”

Nodarbības dalībnieki iepazīsies ar iekšzemes zvejniecību kā vienu no tautas tradicionālās saimnieciskās darbības nozarēm. Lai iepazītu  zvejnieka dzīves vidi, programmas pirmajā daļā skolēni muzeja ekspozīcijā apmeklēs trīs zvejnieku sētas - dūmistabu no Nidas ciema, „Cēlājus" no Ādažu pagasta un „Lurķus" no Papes, izpētīs sētu apbūves īpatnības, uzzinās ēku funkcijas un aplūkos zvejas rīkus un piederumus. Nodarbības otrajā daļā dalībnieki darbosies „Beķeru" kūtī ierīkotajā mācību telpā, kur iepazīs Latvijas ūdeņos dzīvojošo zivju sugas, lasīs un veiks uzdevumus ar tautas dziesmām. Dalībnieki apgūs dažādu mezglu veidus, mezglos atslēgu piekariņu. Nodarbības noslēgumā dalībnieki spēlēs kustību spēles brīvā dabā.

Mērķauditorija:  1.-12. klašu skolēni. Grupā maksimālais dalībnieku skaits - 25 bērni. Ilgums: 120 min. Nodarbība pieejama no maija līdz septembrim. Nodarbība latviešu valodā. Samaksa par nodarbību: EUR 71,14. Ieejas maksa muzejā: skolēniem EUR 1,40 (1.05.-30.09.) 

„Lībiešu kultūras mantojums”

Nodarbības dalībnieki iepazīs lībiešu tautas materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu. Bērni noskaidros lībiešu apdzīvotās teritorijas senatnē un 19.- 20.gs., izpētīs lībiešu valodas vietu somugru valodu kokā, iemācīsies lībiski sasveicināties un skaitīt līdz  desmit.  Dalībnieki apmeklēs lībiešu zemnieka - zvejnieka sētu "Dēliņi" (19. gs.), kas uz muzeju pārvesta no Ances pagasta  Lūžņu ciema. Skolēni apskatīs lībiešu zemnieka sētas ēkas, iepazīs to pielietojumu saimniecībā un gūs priekšstatu par lībiešu tradicionālajām nodarbēm - zvejniecību, zemkopību, lopkopību un dravniecību. Nodarbības laikā skolēni klausīsies stāstījumu par lībiešu gadskārtu svētkiem,  apgūs lībiešu folkloras paraugus - minēs mīklas, darbojoties pāros, pārspriedīs sakāmvārdus un lomu spēles veidā iepazīs teiku par zilajām govīm. Dalībnieki izzinās lībiešu tautas tērpa elmentus un klausīsies kāndlas jeb kokles skanējumu. Nodarbības otrajā daļā skolēni izgatavos auduma rotaļlietu - "zivi", apgūstot prasmi piešūt pogu, kā arī spēlēs spēles.

Mērķauditorija:  1.-12. klašu skolēni. Grupā maksimālais dalībnieku skaits - 25 bērni. Ilgums: 120 min. Nodarbība pieejama no maija līdz septembrim. Nodarbība latviešu valodā. Samaksa par nodarbību: EUR 71,14. Ieejas maksa muzejā: skolēniem EUR 1,40 (1.05.-30.09.)

„Rudens Vidzemes zemnieka sētā 19. gs. - 20.gs. sākumā”

Dalībnieki gūs priekšstatu par dzīvi Vidzemes zemnieka sētā pirms vairāk nekā 200 gadiem, klausīsies stāstījumu par rudens darbiem, lauku auglības garu Jumi, svinībām, kas rīkotas pēc lielo rudens darbu pabeigšanas - Miķeļiem un Mārtiņiem jeb Apjumībām un Apkūlībām.  Bērni iepazīs Vidzemes zemnieka sētas apbūvi: apskatīs dzīvojamo māju, klēti, maltuvi, slieteni, vērēmo namiņu un kūti, īpašu uzmanību veltot pirmajai muzejā uzstādītajai senceltnei - rijai no Vestienas pagasta Rizgu” mājām.  Izzinās darbu rijā un apskatīs kulšanas darbarīkus - spriguļus, dakšas, grābekļus u. c. Vēros graudu malšanu rokas dzirnavās, apgūs seno laiku spēles un rotaļas, piedalīsies dabas materiālu radošajā darbnīcā - Rudens saule”.

Mērķauditorija: 5-6 gadīgi bērni, 1.-9. klašu skolēni. Grupā maksimālais dalībnieku skaits - 25 bērni. Ilgums: 120 min. Nodarbība pieejama septembrī un oktobrī. Nodarbība latviešu valodā.  Samaksa par nodarbību: EUR 71,14. Ieejas maksa muzejā: pirmsskolas vecuma bērniem ieeja bez maksas, skolēniem EUR 1,40 (1.09.-30.09.) un EUR 0,70 (1.10.-31.10)

„Meteņi latviešu zemnieka sētā”

Nodarbības laikā bērni gūs priekšstatu par dzīvi turīga Kurzemes zemnieka saimniecībā vairāk nekā pirms 150 gadiem. Dalībnieki iepazīsies ar sētas apbūvi - dzīvojamo māju, laidaru, klēti un pirti. Bērni klausīsies stāstījumu par Meteņa svinēšanas tradīcijām: svētku ēdieniem, ciemos braukšanu, vizināšanos no kalna ar ragaviņām, lielīšanos, spēka un veiklības spēlēm, budēļu un ķekatu masku gājieniem, Meteņa dzīšanu. Nodarbības otrajā daļā - tradicionālo masku darbnīca.

Mērķauditorija: 1.-9. klašu skolēni. Grupā maksimālais dalībnieku skaits - 25 bērni. Ilgums: 120 min. Nodarbība pieejama janvārī un februārī.  Nodarbība latviešu valodā. Samaksa par nodarbību: EUR 71,14. Ieejas maksa muzejā: skolēniem EUR 0,70 (1.01.-29.02.)

„Lieldienas latviešu zemnieka sētā”

Nodarbības laikā dalībnieki gūs priekšstatu par Kurzemes zemnieka vai zvejnieka saimniecību 19. gs. nogalē, iepazīs sētas tradicionālo apbūvi - dzīvojamo māju, klēti un kūti. Bērni klausīsies stāstījumu par pavasara saulgriežu tradīcijām: saules sagaidīšanu, mazgāšanos strautā, putnu dzīšanu, olu krāsošanu un šūpoļu kāršanu. Dalībnieki minēs mīklas, apgūs tautas ticējumus, piedalīsies improvizētā putnu dzīšanas rituālā, veiklības spēlēs, dažādās sacensībās ar olām, tāpat būs iespēja kārtīgi izšūpoties.

Mērķauditorija: 5-6 gadīgi pirmsskolēni, 1.-9. klašu skolēni. Grupā maksimālais dalībnieku skaits - 25 bērni. Ilgums: 120 min. Nodarbība pieejama martā un aprīlī. Nodarbība latviešu valodā. Samaksa par nodarbību: EUR 71,14. Ieejas maksa muzejā: pirmsskolas vecuma bērniem ieeja bez maksas, skolēniem EUR 0,70 (1.03.-30.04.) 

„Graudkopība Zemgalē 19. gs. un 20. gs. sākumā”

Nodarbībā bērni izzinās zemkopības, graudkopības un maizes cepšanas tradīcijas. Zemgales zemnieka sētā dalībnieki aplūkos dažādu labību sējumus un mācīsies atpazīt labību, pie kalpu rinkas - zemes apstrādes rīkus: arklus, ecēšas, zemes blietējamo rulli. Dalībnieki ielūkosies labības klētī, izzinās darbus, kas darīti rijā, apskatīs tvaika lokomobili un kuļmašīnu. Dzīvojamā mājā Vecķempji” skolēni aplūkos maizes krāsni un maizes cepšanai nepieciešamos traukus un darba rīkus: abru, menti, lizi, abrkasi u.c. Priedes kroga stadulā bērni apskatīs dažādus darba ratus.  Nodarbības otrajā daļā dalībnieki iepazīs un darbosies ar senajiem labības mēriem, risinās atjautības uzdevumus, lasīs un sakārtos tautas dziesmas, atbilstoši darbu kārtībai, kādā tie tiek veikti lauku sētā.

Mērķauditorija: 5.-9. klašu skolēni. Grupā maksimālais dalībnieku skaits - 25 bērni. Ilgums: 120 min. Nodarbība pieejama augustā un septembrī. Nodarbība latviešu valodā. Samaksa par nodarbību: EUR 71,14. Ieejas maksa muzejā: skolēniem EUR 1,40 (1.08.-30.09.)                                                   

 Pieteikšanās: Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi! , papildu informācija, zvanot 67994106.

Pēdējoreiz atjaunināts:31.10.2023