Piedāvājums bērniem

Brīvdabas muzejs piedāvā pārskata, tematiskās, interaktīvas ekskursijas (programmas) un izglītojošas nodarbības pirmskolas vecuma bērniem, skolēniem, ģimenēm ar bērniem, kas noderēs ne vien zināšanu papildināšanai, bet arī dos jaunas ierosmes. Ekskursijas ir iepriekš jāpiesaka, tās var klausīties latviešu, krievu, angļu valodā.

Ekskursijas

Pirmsskolas un sākumskolas skolēniem muzejs piedāvā ekskursijas, kurās gūt pirmo priekšstatu par Brīvdabas muzeju, tradicionālo latviešu sētu. Tajās skolēni iepazīs kūti, klēti, pirti, riju, kā arī gūs priekšstatu par zemnieku sadzīvi un tradīcijām.

Pamatskolas un vidusskolas skolēniem ekskursijas ir veidotas tā, lai skolēni gūtu priekšstatus un zināšanas par dažādām ar Latvijas vēsturi saistītām tēmām, kas palīdzēs un atvieglos mācību vielas uztveri. Dažādās ekskursijās iepazīstas ar visiem Latvijas novadiem - Kurzemi, Zemgali, Vidzemi un Latgali - kopīgo un atšķirīgo novados. Plašajā ekskursiju klāstā skolēni iepazīs zemnieka ikdienu: kā senāk zemnieki kopuši zemi, audzējuši lopus, kopuši bites, gatavojuši apģērbu un koka priekšmetus. Būs iespēja izcilāt meitas pūru un iepazīties ar svētku ieražām.

Interaktīvās ekskursijas jeb programmas ir piemērotas gan pirmsskolas, gan sākumskolas, gan arī pamatskolas skolēnu grupām, to ilgums – 2 stundas. Programma - “Mazā Kate un Dāvis ciemos Jūrmalciemā” pieejama vasaras sezonā. Savukārt programmas “Nu atnāca Ziemassvētki” un “Rudentiņi, bagāts vīrs” saistīta ar konkrēto gadalaiku un tā laika tradīcijām. 

Apmeklējuma izmaksa

Pārskata un tematiskās ekskursijas pirmsskolas vecuma bērni, skolēni - latviešu valodā – EUR 14,23, svešvalodā – EUR 21,34 Interaktīvās ekskursijas (programmas) bērnu un skolēnu grupām "Rudentiņi, bagāts vīrs!" un "Mazā Kate un Dāvis ciemos jūrmalciemā" - latviešu valodā – EUR 28,46, svešvalodā – EUR 42,69 Interaktīvā programma "Nu atnāca Ziemassvētki” bērnu un skolēnu grupām latviešu valodā – EUR 71,14, svešvalodā – EUR 85,37

Atlaides: skolēnu grupās uz katriem 10 bērniem 1 pieaugušais muzejā iet bez maksas, pirmsskolas vecuma bērniem ieeja muzejā bez maksas; Biļešu cena skolniekiem vasaras sezonā: EUR 1,40, ziemas sezonā EUR 0,70

Vairāk: rakstot uz Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi! , un zvanot uz 67994106

Pēdējoreiz atjaunināts:24.07.2019