Piedāvājums bērniem un jauniešiem

Brīvdabas muzejs pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem, skolēniem un ģimenēm ar bērniem piedāvā pārskata un tematiskās ekskursijas, kā arī interaktīvas muzejpedagoģiskās programmas. Muzeju var apskatīt gan individuāli, gan gida pavadībā. Ekskursijas ir iepriekš jāpiesaka, rakstot uz Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi! vai zvanot pa tālr. 67994106.

Aicinām izglītības iestāžu audzēkņu grupas uz ekskursijām ierasties savlaicīgi (apmēram 10 minūtes pirms ekskursijas sākuma). Atgādinām, ka muzeja ekspozīcija atrodas brīvā dabā, tāpēc lūdzam izvēlēties laikapstākļiem atbilstošu apģērbu un apavus. Bērnu un jauniešu grupas pavadošos pedagogus lūdzam, gatavojoties muzeja apmeklējumam, jau iepriekš pārrunāt uzvedības noteikumus muzejā. Skolēnu grupās uz katriem 10 bērniem 1 grupu pavadošam pedagogam ieeja muzejā ir bez maksas.

Tematiskās un pārskata ekskursijas
(Ekskursiju garums ir 1 stunda)

 „Pirmo reizi ciemos Brīvdabas muzejā” 
Ekskursijas laikā bērni gūs priekšstatu par Brīvdabas muzeju, iepazīsies ar tādiem ēku veidiem kā krogs, baznīca, zemnieka māja, kūts, klēts, pirts, rija un to iekārtojumu, kā arī nedaudz iepazīs zemnieku sadzīvi.

Mērķauditorija: 5–6 gadīgiem; 1.–4. klase. Grupā maksimālais dalībnieku skaits – 25 bērni. Ilgums: 60 min.  Ekskursija latviešu, krievu un angļu valodā. Samaksa par ekskursiju: EUR 14,23; svešvalodā EUR 21,34; Ieejas maksa muzejā: pirmsskolas vecuma bērniem – bez maksas; skolēniem EUR 1,40 (1.05. –30.09.) un EUR 0,70 (1.10. –30.04.)

 „Miķeļi latviešu zemnieka sētā” 
Ekskursijas laikā skolēni iepazīsies ar Vidzemes zemnieka sētu, tās iekārtojumu, ēku veidiem (māja, vasaras virtuve – slietenis, maltuve, klēts, kūts), gūs priekšstatu par darbu un mājas dzīvi šai saimniecībā. Bērni uzzinās par svinībām, kuras sauktas par Apjumībām jeb Miķeļiem, un auglības garu – Jumi.   

Mērķauditorija: 5–6 gadīgiem; 1. –12. klase. Grupā maksimālais dalībnieku skaits – 25 bērni. Ilgums: 60 min. Ekskursija latviešu valodā. Samaksa par ekskursiju: EUR 14,23. Ieejas maksa muzejā: pirmsskolas vecuma bērniem – bez maksas; skolēniem EUR 1,40 (1.05. –30.09.) un EUR 0,70 (1.10. –30.04.)

„Mārtiņi latviešu zemnieka sētā” 
Skolēni iepazīsies ar seno Kurzemes zemnieka sētu, tās iekārtojumu, ēku veidiem (māja, laidars, klēts, pirts), gūs priekšstatu par darba un mājas dzīvi šai saimniecībā. Viņi uzzinās, kas tie tādi rudens bagātības svētki – Mārtiņi un Mārtiņbērni, kuri nāk maskojušies.

Mērķauditorija: 5–6 gadīgiem; 1. –12. klase. Grupā maksimālais dalībnieku skaits – 25 bērni. Ilgums: 60 min. Ekskursija latviešu valodā. Samaksa par ekskursiju: EUR 14,23; Ieejas maksa muzejā: pirmsskolas vecuma bērniem – bez maksas; skolēniem EUR 1,40 (1.05. –30.09.) un EUR 0,70 (1.10. –30.04.)  

„Ziemassvētki latviešu zemnieka sētā ” 
Ekskursijas laikā skolēni iepazīsies ar vidēji turīgu Kurzemes zemnieka saimniecību ap 19. gs. vidu. Viņi iegūs priekšstatu par darba dzīvi šai sētā, vakarēšanas paražu un  Ziemassvētku svinēšanas tradīcijām: telpu pušķošanu, apgaismošanu, svētku ēdienu gatavošanu, maskotiem gājieniem, bluķa vilkšanu, laika pareģošanu un zīlēšanu.

Mērķauditorija: 5–6 gadīgiem; 1. –12. klase. Grupā maksimālais dalībnieku skaits – 25 bērni. Ilgums: 60 min. Ekskursija latviešu valodā. Samaksa par ekskursiju: EUR 14,23. Ieejas maksa muzejā: pirmsskolas vecuma bērniem – bez maksas; skolēniem EUR 1,40 (1.05. –30.09.) un EUR 0,70 (1.10. –30.04.)

„Meteņi latviešu zemnieka sētā” 
Skolēni gūs priekšstatu par dzīvi vidēji turīgā Kurzemes zemnieka saimniecībā apmēram pirms 150 gadiem. Viņi uzzinās par Meteņa svinēšanas tradīcijām: raksturīgākajiem ēdieniem, rituālajām darbībām, kas nodrošināja labu linu ražu, maskotajiem ciemiņiem, jaunu meitu zīlēšanu par precēšanos, Meteņa dzīšanu.

Mērķauditorija: 5–6 gadīgiem; 1.–12. klase. Grupā maksimālais dalībnieku skaits – 25 bērni. Ilgums: 60 min.  Ekskursija latviešu valodā. Samaksa par ekskursiju: EUR 14,23. Ieejas maksa muzejā: pirmsskolas vecuma bērniem – bez maksas; skolēniem EUR 1,40 (1.05. –30.09.) un EUR 0,70 (1.10. –30.04.)

„Lieldienas latviešu zemnieka sētā”
Ekskursijas laikā skolēni iepazīsies ar vidēji turīgu Kurzemes zemnieka saimniecību ap 19. gs. vidu. Viņi iegūs priekšstatu par darba dzīvi šai sētā un Lieldienu svinēšanas tradīcijām: telpu pušķošanu, svētku ēdienu gatavošanu, olu krāsošanu, zīlēšanu, šūpoļu kāršanu.

Mērķauditorija: 5–6 gadīgiem; 1. –12. klase. Grupā maksimālais dalībnieku skaits – 25 bērni. Ilgums: 60 min.  Ekskursija latviešu valodā. Samaksa par ekskursiju: EUR 14,23. Ieejas maksa muzejā: pirmsskolas vecuma bērniem – bez maksas; skolēniem EUR 1,40 (1.05. –30.09.) un EUR 0,70 (1.10. –30.04.)

„Jāņi latviešu zemnieka sētā” 
Ekskursijas laikā skolēni iepazīsies ar vidēji turīgu Kurzemes zemnieka  saimniecību  ap 19.gs. vidu. Viņi iegūs priekšstatu par darba dzīvi šai sētā un uzzinās par Jāņu svinēšanas tradīciju, tiem darbiem, kas bija veicami, lai godam sagaidītu šos svētkus, uzzinās par rituālo darbību jēgu un iemācīsies vairākas Jāņu rotaļas.

Mērķauditorija: 5–6 gadīgiem; 1. –12. klase.  Grupā maksimālais dalībnieku skaits – 25 bērni. Ilgums: 60 min. Ekskursija latviešu valodā. Samaksa par ekskursiju: EUR 14,23. Ieejas maksa muzejā: pirmsskolas vecuma bērniem – bez maksas; skolēniem EUR 1,40 (1.05. –30.09.) un EUR 0,70 (1.10. –30.04.)

„Kurzemes novads” 
Ekskursijas laikā skolēni iepazīsies ar 18. gs. sākumā celto lauku luterāņu baznīcu, seno mājas veidu – dūmistabu, tās iekārtas priekšmetiem, gūs nelielu priekšstatu par darba un mājas dzīvi, senajām tradīcijām. Pēc tam viņi apskatīs Kurzemes zemnieka sētu un ēkas tajā (māja, laidars, klēts, pirts).

Mērķauditorija: 1.–12. klase. Grupā maksimālais dalībnieku skaits – 25 bērni. Ilgums: 60 min. Ekskursija latviešu valodā. Samaksa par ekskursiju: EUR 14,23. Ieejas maksa muzejā: skolēniem EUR 1,40 (1.05. –30.09.) un EUR 0,70 (1.10. –30.04.)

„Zemgales novads”
Skolēni gūs priekšstatu par 19. gs. ceļa krogu, apskatīs tur izvietoto agrāko laiku transportlīdzekļu izstādi. Viņi izzinās 18. gs. Zemgales zemnieka sētu, tās iekārtojumu, iepazīs ēku veidus (māja, klēts, pirts, rinka), nedaudz uzzinās par darba un mājas dzīvi šai saimniecībā, senajām tradīcijām.

Mērķauditorija: 1. –12. klase. Grupā maksimālais dalībnieku skaits – 25 bērni. Ilgums: 60 min. Ekskursija pieejama no maija līdz septembrim. Ekskursija latviešu valodā. Samaksa par ekskursiju: EUR 14,23. Ieejas maksa muzejā: skolēniem EUR 1,40 (1.05. –30.09.)

„Vidzemes novads” 
Skolēni iepazīsies ar zviedru laika liecinieci – dzīvojamo riju – skolu no Valmieras „Brežu” mājām un 18. gs. Vidzemes zemnieka sētu, tās iekārtojumu, ēku veidiem (māja, kūts, vasaras virtuve, maltuve, klēts, pirts, rija). Viņi gūs priekšstatu par darbu un mājas dzīvi šai saimniecībā, senajām tradīcijām, kā arī apskatīs vienu no pirmajām zemnieku skolām, kas atradās „Brežu” dzīvojamās rijas kambarī.

Mērķauditorija: 1. –12. klase. Grupā maksimālais dalībnieku skaits – 25 bērni. Ilgums: 60 min. Ekskursija pieejama no maija līdz septembrim. Ekskursija latviešu valodā. Samaksa par ekskursiju: EUR 14,23. Ieejas maksa muzejā: skolēniem EUR 1,40 (1.05. –30.09.)

 „Latgales novads”
Ekskursijas laikā skolēni iepazīsies ar 19. gs. Latgales zemnieka sētu, tās iekārtojumu un ēku veidiem (māja, saimniecības ēka, klēts), gūs nelielu priekšstatu par darbu un mājas dzīvi šai saimniecībā, senajām tradīcijām. Viņi pēc izvēles apskatīs vēl kādu saimniecību (podnieka, kokamatnieka, trūcīgā zemnieka) muzejā izveidotajā Latgales sādžā.

Mērķauditorija: 1. –12. klase. Grupā maksimālais dalībnieku skaits – 25 bērni. Ilgums: 60 min. Ekskursija pieejama no maija līdz septembrim. Ekskursija latviešu valodā. Samaksa par ekskursiju: EUR 14,23. Ieejas maksa muzejā: skolēniem EUR 1,40 (1.05. –30.09.)

„Brāļu draudzes Vidzemē” 
Skolēni iepazīsies ar 18. gs. radušos reliģisko kustību – hernhūtismu jeb brāļu draudzēm, ko dēvē par latviešu reformācijas kustību, apskatīs 1785. g. Valkas apriņķa Plāņu pagastā uz „Jaunmežuļu” zemes celto Saiešanas namu.

Mērķauditorija: 8. –12. klase. Grupā maksimālais dalībnieku skaits – 25 bērni. Ilgums: 60 min. Ekskursija latviešu valodā. Samaksa par ekskursiju: EUR 14,23. Ieejas maksa muzejā: skolēniem EUR 1,40 (1.05. –30.09.) un EUR 0,70 (1.10. –30.04.)

„Jaunsaimniecība (ap 1939.,1940. g.) Brīvdabas muzejā”                    
Skolēni iepazīsies ar jaunsaimniecību no Vidzemes, apskatīs māju, kūti, klēti, pirti, redzēs jaunās un neatkarīgās Latvijas Republikas 1920. gada Agrārās reformas rezultātu.

Mērķauditorija: 8.–12. klase. Grupā maksimālais dalībnieku skaits – 25 bērni. Ilgums: 60 min. Ekskursija pieejama no maija līdz septembrim. Ekskursija latviešu valodā. Samaksa par ekskursiju: EUR 14,23. Ieejas maksa muzejā: skolēniem EUR 1,40 (1.05.–30.09.)

Muzejpedagoģiskās programmas:
(Interaktīvo muzejpedagoģisko programmu ar praktiskām aktivitātēm un demonstrējumiem ilgums ir 2 stundas)

„Nāc nākdama, Liela diena!”

Interaktīvā muzejpedagoģiskā programma ar praktiskām aktivitātēm un demonstrējumu 

Programmas laikā dalībnieki iepazīsies ar Kurzemes zemnieka vai zvejnieka saimniecību un klausīsies stāstījumu par pavasara saulgriežu tradīcijām: saules sagaidīšanu, mazgāšanos strautā, putnu dzīšanu, olu krāsošanu un šūpoļu kāršanu. Dalībnieki piedalīsies improvizētā putnu dzīšanas rituālā, veiklības spēlēs, dažādās sacensībās ar olām, tāpat būs iespēja kārtīgi izšūpoties.

Mērķauditorija: 5-6 gadīgiem; 1. - 9. klase. Grupā maksimālais dalībnieku skaits - 25 bērni. Ilgums: 120 min. Programma pieejama martā un aprīlī. Programma latviešu valodā. Samaksa par programmu: EUR 71,14. Ieejas maksa muzejā: pirmsskolas vecuma bērniem - bez maksas; skolēniem EUR 0,70 (1.03. - 30.04.)

„Ganu spēles”

Interaktīvā muzejpedagoģiskā programma ar praktiskām aktivitātēm un demonstrējumu

Programma iepazīstina skolēnus ar 19. gs. un 20. gs. sākuma lauku bērnu dzīves vidi, to darbiem un nedarbiem. Programmas pirmajā daļā dalībnieki apskatīs kādu no muzejā esošajām sētām. Dalībnieki klausīsies stāstījumu par celtnēm, kas reiz bija sastopamas katrā lauku sētā - dzīvojamo māju, klēti, kūti, pirti u.c., uzzinās to nozīmi saimniecībā. Programmas otrajā daļā skolēni apgūs kustību spēles, kādas agrāk bērni spēlēja, ejot ganos un atpūšoties kopīgos brīvbrīžos. Spēļu mērķis ir mācīt skolēnus sadarboties, izjust kustību prieku un attīstīt prasmi saturīgi pavadīt laiku brīvā dabā. Tā kā visa programma notiek āra apstākļos un ietver daudzveidīgas fiziskas aktivitātes, ir nepieciešams atbilstošs apģērbs.

Mērķauditorija: 5-6 gadīgiem; 1. - 12. klase. Grupā maksimālais dalībnieku skaits - 25 bērni. Ilgums: 120 min. Programma latviešu, krievu un angļu valodā. Programma pieejama no aprīļa līdz oktobrim. Samaksa par programmu: EUR 71,14; svešvalodā EUR 85,37. Ieejas maksa muzejā: pirmsskolas vecuma bērniem - bez maksas; skolēniem EUR 1,40 (1.05. - 30.09.) EUR 0,70 (1.04. - 30.04. un 1.10 - 31.10.)

 „Ciemos pie zemkopja Kārļa Zemgalē”

Interaktīvā muzejpedagoģiskā programma ar praktiskām aktivitātēm un demonstrējumu 

Programmā skolēni izzinās zemkopības, graudkopības un maizes cepšanas tradīcijas. Programmas pirmajā daļā dalībnieki apmeklēs Priedes kroga stadulu, kur apskatīs darba ratus. Zemgales zemnieka sētā aplūkos dažādu labību sējumus, pie kalpu rinkas -  zemes apstrādes rīkus (arklus, ecēšas, zemes blietējamo rulli). Dalībnieki Ielūkosies labības klētī, izzinās darbus, kas darīti rijā, apskatīs tvaika lokomobili un kuļmašīnu. Dzīvojamā mājā skolēni aplūkos maizes krāsni un maizes cepšanai nepieciešamos traukus un darba rīkus: abru, menti, lizi, abrkasi u.c.   Programmas otrajā daļā dalībnieki iepazīs un darbosies ar senajiem labības mēriem, risinās atjautības uzdevumus.

Mērķauditorija: 5. - 9. klase. Grupā maksimālais dalībnieku skaits - 25 bērni. Ilgums: 120 min. Programma pieejama augustā un septembrī. Programma latviešu valodā. Samaksa par programmu: EUR 71,14. Ieejas maksa muzejā: pirmsskolas vecuma bērniem - bez maksas; skolēniem EUR 1,40 (1.08. - 30.09.)

„Iekšzemes zvejniecība”

Interaktīvā muzejpedagoģiskā programma ar praktiskām aktivitātēm un demonstrējumu 

Programma iepazīstinās dalībniekus ar iekšzemes zvejniecību kā vienu no tautas tradicionālās saimnieciskās darbības nozarēm. Lai iepazītu zvejnieka dzīves vidi, programmas pirmajā daļā skolēni muzeja ekspozīcijā apmeklēs trīs zvejnieku sētas - dūmistabu no Nidas ciema, “Cēlājus“ no Ādažu pagasta un “Lurķus “ no Papes. Zvejnieku sētās dalībnieki aplūkos zvejas rīkus un piederumus. Programmas otrajā daļā dalībnieki darbosies “Beķeru” kūtī iekārtotajā mācību telpā, kur iepazīs Latvijas ūdeņos dzīvojošo zivju sugas, aplūkos zvejas rīkus - žebērkli, katicu, murdu, purgu, dažādus tīklus u.c. Dalībnieki mācīsies strādāt ar saivu - piesaivot tīklu pie virves, apgūs dažādu mezglu veidus, mezglos atslēgu piekariņu. Pēc nodarbības mācību telpā dalībnieki spēlēs kustību spēles brīvā dabā.

Mērķauditorija: 5-6 gadīgiem; 1. - 12. klase. Grupā maksimālais dalībnieku skaits - 25 bērni. Ilgums: 120 min. Programma pieejama no maija līdz septembrim. Programma latviešu valodā. Samaksa par programmu: EUR 71,14. Ieejas maksa muzejā: pirmsskolas vecuma bērniem - bez maksas; skolēniem EUR 1,40 (1.05. - 30.09.)

„Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes”

Interaktīvā muzejpedagoģiskā programma ar praktiskām aktivitātēm un demonstrējumu 

Programmas laikā skolēni gūs priekšstatu par dzīvi Jaunsaimniecībā - saimniecībā, kura radās 1920. gada Agrārās reformas rezultātā. Līdzdarbojoties skolēni varēs iepazīt veidus, kā senāk mazgāta un gludināta veļa. Tiks apmeklētas amatnieku darbnīcas, dalībnieki izmēģinās spēkus virves vīšanā un grīdceliņa aušanā. Programmas noslēgumā tiks apskatītas Pakalnu dzirnavas. Programma pieejama no maija līdz septembrim.

Mērķauditorija: 5. - 12. klase. Grupā maksimālais dalībnieku skaits - 25 bērni. Ilgums: 120 min. Programma pieejama no maija līdz septembrim. Programma latviešu valodā. Samaksa par programmu: EUR 71,14. Ieejas maksa muzejā: skolēniem EUR 1,40 (1.05. - 30.09.)

 „Rudentiņš - bagāts vīrs!”

Interaktīvā muzejpedagoģiskā programma ar praktiskām aktivitātēm un demonstrējumu 

Dalībnieki gūs priekšstatu par dzīvi Vidzemes zemnieka sētā pirms vairāk nekā 200 gadiem, klausīsies stāstījumu par rudens darbiem, lauku auglības garu Jumi, svinībām, kas rīkotas pēc lielo rudens darbu pabeigšanas - Miķeļiem un Mārtiņiem jeb Apjumībām un Apkūlībām.  Apskatīs pirmo muzejā uzstādīto senceltni - riju no Vestienas pagasta “Rizgu” mājām.  Izzinās darbu rijā un apskatīs kulšanas darbarīkus - spriguļus, dakšas, grābekļus u. c. Vēros graudu malšanu rokas dzirnavās, apgūs seno laiku spēles un rotaļas, piedalīsies dabas materiālu radošajā darbnīcā - “Rudens saule”.

Mērķauditorija: 5-6 gadīgiem; 1. - 9. klase. Grupā maksimālais dalībnieku skaits - 25 bērni. Ilgums: 120 min. Programma pieejama septembrī un oktobrī. Programma latviešu valodā.  Samaksa par programmu: EUR 71,14. Ieejas maksa muzejā: pirmsskolas vecuma bērniem - bez maksas; skolēniem EUR 1,40 (1.09. - 30.09.) un EUR 0,70 (1.10. - 31.10)

 „Nu atnāca Ziemassvētki”

Interaktīvā muzejpedagoģiskā programma ar praktiskām aktivitātēm un demonstrējumu  

Programmas laikā dalībnieki apmeklēs turīga Kurzemes zemnieka saimniecību, kāda tā pastāvēja 19.gs. otrajā pusē. Dalībnieki iepazīsies ar Ziemassvētku svinēšanas tradīcijām: telpu pušķošanu, svētku ēdienu gatavošanu, maskošanos, bluķa vilkšanu, zīlēšanu. Dalībnieki vēros skala degšanu un iemācīsies vienu tradicionālo Ziemassvētku dziesmu.  Radošajā darbnīcā izgatavos tradicionālā telpu rotājuma - ķista elementus. Apskatīs kalvi un kopā ar kalēju lies laimes, jās ar zirgu, spēlēs tautas spēles un noslēgumā apmeklēs Usmas baznīcu, lai noklausītos M. Zariņa ērģeļmūzikas skaņdarba „Kurzemes baroks” audio ierakstu.

Mērķauditorija: 5-6 gadīgiem; 1. - 9. klase. Grupā maksimālais dalībnieku skaits - 25 bērni. Ilgums: 120 min. Programma pieejama decembrī un janvārī. Programma latviešu valodā. Samaksa par programmu: EUR 71,14. Ieejas maksa muzejā: pirmsskolas vecuma bērniem – bez maksas; skolēniem EUR 0,70 (1.12. - 31.01.)

 „Metens nāca pār kalniņu”

Interaktīvā muzejpedagoģiskā programma ar praktiskām aktivitātēm un demonstrējumu 

Dalībnieki Priedes kroga stadulā apskatīs ziemā lietotos senos transporta līdzekļus - ragavas un kamanas. Skolēni gūs priekšstatu par dzīvi vidēji turīga Kurzemes zemnieka saimniecībā vairāk nekā pirms 150 gadiem. Dalībnieki klausīsies stāstījumu par Meteņa svinēšanas tradīcijām: svētku ēdieniem, ciemos braukšanu, vizināšanos no kalna ar ragaviņām, lielīšanos, spēka un veiklības spēlēm, budēļu un ķekatu masku gājieniem, Meteņa dzīšanu. Programmas otrajā daļā - masku darbnīca.

Mērķauditorija: 5-6 gadīgiem; 1. - 9. klase. Grupā maksimālais dalībnieku skaits - 25 bērni. Ilgums: 120 min. Programma pieejama janvārī un februārī.  Programma latviešu valodā. Samaksa par programmu: EUR 71,14. Ieejas maksa muzejā: pirmsskolas vecuma bērniem - bez maksas; skolēniem EUR 0,70 (1.01. - 29.02.)

 Pieteikšanās: Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi!  vai zvanot 67994106.

Pēdējoreiz atjaunināts:18.02.2021