Cenrādis

Vasaras sezonā (1.maijs - 30.septembris)

Pieaugušajiem

4,00EUR

Pensionāriem

2,50EUR

Pilna laika studentiem

2,00EUR

Skolēniem

1,40EUR

Personām ar III grupas invaliditāti

1,40EUR

Muzeja teritorijas, telpu vai eksponātēku īslaicīgajiem nomniekiem

1,40EUR

Kāzu, kristību, dažādu veidu jubileju apmeklētājiem, kuri ienāk muzeja teritorijā tikai pie amatniekiem

1,40EUR

Ģimenes biļete (1–2 pieaugušajiem ar 1–4 bērniem līdz 18 gadiem)

8,50EUR

Daudzbērnu ģimenei

8,50EUR

Vakara biļete 

1,40EUR

Apmeklējumam grupā (vismaz 10 personas, katrai personai)

3,50EUR

Gada un sezonas biļetes

Gada biļete pieaugušajiem

28,00EUR

Gada biļete pensionāriem

14,00EUR

Gada biļete pilna laika studentiem

14,00EUR

Gada biļete ģimenei (1–2 pieaugušajiem ar 1–4 bērniem līdz 18 gadiem)

45,00EUR

Gada biļete daudzbērnu ģimenei

45,00EUR

Vasaras sezonas biļete (no 1. maija līdz 30. septembrim)

20,00EUR

Ziemas sezonas biļete (no 1. oktobra līdz 30. aprīlim)

15,00EUR

Ziemas sezonā (1.oktobris - 30.aprīlis)

Pieaugušajiem

2,00EUR

Pensionāriem

1,40EUR

Pilna laika studentiem

1,40EUR

Skolēniem

0,70EUR

Personām ar III grupas invaliditāti

0,70EUR

Muzeja teritorijas, telpu vai eksponātēku īslaicīgajiem nomniekiem

0,70EUR

Kāzu, kristību, dažādu veidu jubileju apmeklētājiem, kuri ienāk muzeja teritorijā tikai pie amatniekiem

0,70EUR

Ģimenes biļete (1–2 pieaugušajiem ar 1–4 bērniem līdz 18 gadiem)

4,00EUR

Daudzbērnu ģimenei

4,00EUR

Vakara biļete* 

0,70EUR

Apmeklējumam grupā (vismaz 10 personas, katrai personai)

1,40EUR

* Īpašiem pasākumiem muzejā, kuru sākums ir pēc 17:00.


Bezmaksas ieeja

Lauku ekspozīcijās (“Muzejs Vēveri”, zvejnieka zemnieka sētā “Vītolnieki”); pirmsskolas vecuma bērniem; bāreņiem; dienas aprūpes centra krīzes centra, internātskolas audzēkņiem; bērniem no sociālās rehabilitācijas centriem; skolotājiem, kas pavada bērnu vai skolēnu grupu (1 skolotājs uz 10 bērniem); audzēkņiem un studentiem, kas studē izglītības iestāžu izglītojamiem vai studējošajiem, kas apgūst vai studē vēsturi, arhitektūru, būvniecību, mākslu vai muzeoloģiju (ar rakstveida iesniegumu no izglītības iestādes vai augstskolas); bērniem invalīdiem līdz 18 gadu vecumam; I un II grupas invalīdiem;  1 personai, kas pavada invalīdu līdz 18 gadu vecumam vai I grupas invalīdu; Latvijas muzeju darbiniekiem; muzeju padomes (ICOM) biedriem; gidiem, kas pavada grupu ne mazāk par 10 personām vai kam muzejs izsniedzis gida karti; presei (uzrādot preses karti); Berģu evaņģēliski luteriskās draudzes locekļiem dievkalpojumu dienā; jaunlaulātajiem un viņu vedējiem kāzu dienā; muzeja talciniekiem; muzeja pasākumu nodrošinātājiem; pasākumu goda viesiem; izglītības un kultūras nozares institūciju pārstāvjiem; valsts reprezentatīvās funkcijas nodrošinātājiem; pasākumu atbalstītājiem (sponsoriem).

PILNU PUBLISKO MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDI SKATĪT ŠEIT: likumi.lv

Pēdējoreiz atjaunināts:30.06.2023