Latvijas skolas soma


 

Piedāvājums programmai „Latvijas skolas soma”

Programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros iespējams apmeklēt astoņas  Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja piedāvātās muzejpedagoģiskās nodarbības (nodarbību apraksti atrodami zemāk):                                          
„Ziemassvētki Kurzemes zemnieka sētā”                                                                              „Ganu spēles Latvijas laukos 19. gs. un 20. gs. sākumā”                                           „Iekšzemes zvejniecība Latvijas teritorijā 19. gs. un 20. gs. sākumā”                       „Agrārā reforma (1920.g. - 1937. g.) un dzīve jaunsaimniecībā”                                            „Meteņi latviešu zemnieka sētā”                                                                                           „Lieldienas latviešu zemnieka sētā”                                                                         „Rudens Vidzemes zemnieka sētā 19. gs. - 20.gs. sākumā”                    

Muzejpedagoģiskās nodarbības grupām ir iepriekš jāpiesaka, rakstot uz Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi! , papildu informācija, zvanot pa tālr. 67994106.

Lūdzam izglītības iestāžu audzēkņu grupas uz nodarbībām ierasties savlaicīgi - 10 minūtes pirms ekskursijas sākuma. Atgādinām, ka muzeja ekspozīcija atrodas brīvā dabā, tāpēc aicinām izvēlēties laikapstākļiem atbilstošu apģērbu un apavus. Bērnu un jauniešu grupas pavadošos pedagogus lūdzam, gatavojoties muzeja apmeklējumam, pārrunāt ar skolēniem  uzvedības noteikumus muzejā.

Muzejpedagoģiskās nodarbības tiks fotografētas un filmētas. Iegūtie fotoattēli un video varētu tikt izmantoti muzeja darba atspoguļošanai un popularizēšanai.

Skolēnu grupās uz katriem 10 bērniem 1 grupu pavadošam pedagogam ieeja muzejā ir bez maksas. Pie muzeja Galvenās ieejas un Rietumu vārtiem atrodās bezmaksas autostāvvieta. Uz muzeju var nokļūt ar sabiedrisko transportu - 31. trolejbusu, 28., 29. autobusu, braucot līdz pieturai  "Brīvdabas muzejs". Transporta kustības saraksts šeit: Maršruti un kustību saraksti (rigassatiksme.lv)

„Ziemassvētki Kurzemes zemnieka sētā”

Muzejpedagoģiskā nodarbība

Muzejpedagoģisko nodarbību veido trīs daļas, kuras kombinējot var iegūt katrai grupai piemērotāko nodarbības saturu:

  • Nodarbība par Ziemassvētku tradīcijām un radošā darbnīca Kurzemes zemnieka sētā muzejpedagoga vadībā. 
  • Mērsraga smēdes apmeklējums un laimes liešana kopā ar muzeja kalēju.  
  • Vizināšanās zirga mugurā kopā ar jāšanas instruktoru. 

Nodarbības sākumā Priedes kroga stadulā skolēni aplūkos muzeja krājumā esošos ziemas transporta līdzekļus – kamanas un ragavas, turpinājumā dalībnieki vilks bluķi, iepazīsies ar Kurzemes zemnieka saimniecību, kāda tā pastāvēja 19. gs. otrajā pusē, un istabā izzinās nozīmīgākās Ziemassvētku tradīcijas: telpu pušķošanu un apgaismošanu, svētku ēdienu gatavošanu, maskošanos un zīlēšanu. Dalībnieki vēros skala degšanu, iemācīsies vienu tradicionālo Ziemassvētku dziesmu un radošajā darbnīcā izgatavos  telpu rotājuma - ķista elementus. Turpinājumā skolēni apmeklēs Mērsraga smēdi, lai kopā ar muzeja kalēju lietu laimi, kā arī vizināsies zirga mugurā. Nodarbības noslēgumā dalībnieki apmeklēs Usmas luterāņu baznīcu, kas celta 18. gs. sākumā, iepazīs tās iekārtojumu un nodziedās Ernesta Dinsberga latviskoto korāli “Ak, eglīte”. Nodarbības vadītājs norises tematiskos uzsvarus ikreiz pielāgo skolēnu vecumposmam. 

Muzejpedagoģiskās nodarbības gala cenu nosaka izvēlēto daļu skaits:  

  • Nodarbība un radošā darbnīca  – 71,14 eur.  
  • Nodarbība un radošā darbnīca + laimes liešana – 142,28 eur. 
  • Nodarbība un radošā darnīca + laimes liešana + vizināšanās zirga mugurā – 213,42 eur.

Ekskursija paredzēta 5-6 gadus veciem bērniem un 1.-12. klašu skolēniem. Grupā maksimālais dalībnieku skaits - 30 bērni. Ilgums: 120 minūtes. Nodarbība latviešu valodā. Pirmsskolas vecuma bērniem ieeja muzejā bez maksas, skolēniem – 0,70 eur. 

Muzejpedagoģiskās nodarbības saturs saistīts ar sekojošiem mācību priekšmetu tematiem:  

„Mūzika 1.klasē - temats Kādas dziesmas dzied un kādās rotaļās iet Ziemassvētkos?”, 3.klasē - temats Kā es varu dziesmās, dejās un rotaļās iepazīt tautas tradīcijas?”, 4.klasē - temats Kā līdzdarbojoties un muzicējot padarīt Ziemassvētkus par gaišiem un īpašiem svētkiem sev un citiem?”, 8.klasē - temats Kas raksturo mūzikas dzīvi Latvijā 18./19.gs.?”

Dizains un tehnoloģijas 2.klasē - temats Kā gatavojos un organizēju svētkus?”

„Vizuālā māksla 1.klasē - temats Kā saules, mēness un zvaigznes zīmes iekļaut radošā darbā?”, 4.klasē - temats Kā ieraudzīt un atšķirt zīmes un simbolus apkārtējā vidē, un kā radīt savu zīmi un simbolu?”

„Sociālās zinības 3.klasē - temats Kā pētīt un saglabāt tradīcijas?”, 4.klasē - temats Kā saglabāt tradīcijas un līdzdarboties kopienā?” 

 „Teātra māksla 4.klasē - temats Kā ar tērpu un masku veidot sev atšķirīgu tēlu?”

„Literatūra 7.klasē - temats Kā latviešu folklorā atklājas latviešu tautas tradīcijas un cilvēka dzīve gadskārtu ritumā?”, 8.klasē - temats Kā tradicionālās kultūras norises iegūst jaunu interpretāciju, iekļaujoties mūsdienu rituālos?”, 9.klasē - Kāpēc mūsdienās svarīgi izzināt latviešu senos mītus un folkloru?”  

 

„Ganu spēles Latvijas laukos 19. gs. un 20. gs. sākumā”
Muzejpedagoģiskā nodarbība

Nodarbībā skolēni iepazīs 19. gs. un 20. gs. sākuma lauku bērnu dzīves vidi, to darbus un nedarbus. Dalībnieki apskatīs kādu no muzejā esošajām sētām un izzinās ēkas, kas reiz bija sastopamas katrā lauku sētā - dzīvojamo māju, klēti, kūti, pirti u.c., uzzinās to nozīmi saimniecībā. Nodarbības otrajā daļā skolēni apgūs kustību spēles, kādas agrāk bērni spēlēja, ejot ganos un atpūšoties kopīgos brīvbrīžos. Spēļu mērķis ir mācīt skolēnus sadarboties, izjust kustību prieku un attīstīt prasmi saturīgi pavadīt laiku brīvā dabā. Tā kā nodarbība notiek āra apstākļos un ietver daudzveidīgas fiziskas aktivitātes, ir nepieciešams atbilstošs apģērbs.

Mērķauditorija: 1.-12. klašu skolēni. Grupā maksimālais dalībnieku skaits - 25 bērni. Ilgums: 120 min. Nodarbība latviešu un angļu valodā. Nodarbība pieejama no aprīļa līdz oktobrim. Samaksa par nodarbību: EUR 71,14; svešvalodā EUR 85,37. Ieejas maksa muzejā: skolēniem EUR 1,40 (1.05.-30.09.) EUR 0,70 (1.04.-30.04. un 1.10-31.10.)

Muzejpedagoģiskās nodarbības saturs saistīts ar sekojošiem mācību priekšmetu tematiem:  

„Sociālās zinības” 4.klasē - temats Kā saglabāt tradīcijas un līdzdarboties kopienā?”, 5.klasē - temats Kā pētīt un saglabāt vēstures liecības?”

Sports 2.klasē - temats Ko nozīmē godīgi spēles noteikumi?”, 3.klasē - temats Vai spēju kontrolēt savu rīcību un emocijas, darbojoties rotaļās un spēlēs?” , 7.klasē - temats “Kā veiksmīgi darboties un sadarboties komandu fiziskajās aktivitātēs?” 

 

„Iekšzemes zvejniecība Latvijas teritorijā 19. gs. un 20. gs. sākumā”
Muzejpedagoģiskā nodarbība

Nodarbības dalībnieki iepazīsies ar iekšzemes zvejniecību kā vienu no tautas tradicionālās saimnieciskās darbības nozarēm. Lai iepazītu  zvejnieka dzīves vidi, programmas pirmajā daļā skolēni muzeja ekspozīcijā apmeklēs trīs zvejnieku sētas - dūmistabu no Nidas ciema, „Cēlājus" no Ādažu pagasta un „Lurķus" no Papes, izpētīs sētu apbūves īpatnības, uzzinās ēku funkcijas un aplūkos zvejas rīkus un piederumus. Nodarbības otrajā daļā dalībnieki darbosies „Beķeru" kūtī ierīkotajā mācību telpā, kur iepazīs Latvijas ūdeņos dzīvojošo zivju sugas, lasīs un veiks uzdevumus ar tautas dziesmām. Dalībnieki apgūs dažādu mezglu veidus, mezglos atslēgu piekariņu. Nodarbības noslēgumā dalībnieki spēlēs kustību spēles brīvā dabā.

Mērķauditorija:  1.-12. klašu skolēni. Grupā maksimālais dalībnieku skaits - 25 bērni. Ilgums: 120 min. Nodarbība pieejama no maija līdz septembrim. Nodarbība latviešu valodā. Samaksa par nodarbību: EUR 71,14. Ieejas maksa muzejā: skolēniem EUR 1,40 (1.05.-30.09.)

Muzejpedagoģiskās nodarbības saturs saistīts ar sekojošiem mācību priekšmetu tematiem:  

„Sociālās zinības” 3.klasē - temats Kā pētīt un saglabāt tradīcijas?”, 4.klasē - temats Kā saglabāt tradīcijas un līdzdarboties kopienā?”, 5.klasē - temats Kā pētīt un saglabāt vēstures liecības?” 

„Literatūra” 6.klasē -Kā latviešu folklorā atklājas attieksme pret darbu un darba tikumu?” 

„Dizains un tehnoloģijas" 6.klasē - temats Kā tapo vai ada, mezglo izstrādājumu?”

„Dabaszinības" 9.klasē - temats „Kā Latvijā pieejamos resursus izmanto saimniecībā?”

 

„Agrārā reforma (1920.g. - 1937. g.) un dzīve jaunsaimniecībā”
Muzejpedagoģiskā nodarbība

Nodarbības dalībnieki skolēni skolēni iepazīsies ar muzejā eksponēto jaunsaimniecību. Iepazīs sadzīvi latviešu sētā 20. gs. 20. un 30. gados, spriedīs par Agrāro reformu, tās cēloņiem, sekām, politisko un ekonomisko kontekstu. Iepazīs klasisko latviešu sētu ar dzīvojamo ēku, klēti, pirti un tās sastapšanos ar moderno: elektrību, sējmašīnām un radio. Skolēniem būs iespēja patstāvīgi pildīt uzdevumus iepazīstot, ēku arhitektūru, inovācijas un iespēju iejusties sadzīvē, darboties ar kartēm un rakstītajiem tekstiem.

Mērķauditorija: 9.-12. klašu skolēni. Grupā maksimālais dalībnieku skaits - 25 bērni. Ilgums: 120 min. Nodarbība pieejama no maija līdz septembrim. Nodarbība latviešu valodā. Samaksa par nodarbību: EUR 71,14. Ieejas maksa muzejā: skolēniem EUR 1,40 (1.05.-30.09.)                                                                   

Muzejpedagoģiskās nodarbības saturs saistīts ar sekojošiem mācību priekšmetu tematiem:                                                                                  

Latvijas un pasaules vēsture" 9.klasē - temats Pārmaiņas Pirmā pasaules kara iespaidā”

"Ģeogrāfija" 7. klasē - temats "Kā izmanto Zemes attēlojumus - kartes un globusu?", 9. klasē - temats "Kā Latvijā pieejamos resursus izmanto saimniecībā?"

"Fizika" 9. klasē - temats "Kā mēs ikdienā lietojam elektrību?"

„Dizains un tehnoloģijas" 8.klasē - temats „Kā gatavo piena produktu ēdienus?” 

„Rudens Vidzemes zemnieka sētā 19. gs. - 20.gs. sākumā”
Muzejpedagoģiskā nodarbība

Dalībnieki gūs priekšstatu par dzīvi Vidzemes zemnieka sētā pirms vairāk nekā 200 gadiem, klausīsies stāstījumu par rudens darbiem, lauku auglības garu Jumi, svinībām, kas rīkotas pēc lielo rudens darbu pabeigšanas - Miķeļiem un Mārtiņiem jeb Apjumībām un Apkūlībām.  Skolēni iepazīs Vidzemes zemnieka sētas apbūvi: apskatīs dzīvojamo māju, klēti, maltuvi, slieteni, vērēmo namiņu un kūti, īpašu uzmanību veltot pirmajai muzejā uzstādītajai senceltnei - rijai no Vestienas pagasta Rizgu” mājām.  Izzinās darbu rijā un apskatīs kulšanas darbarīkus - spriguļus, dakšas, grābekļus u. c. Vēros graudu malšanu rokas dzirnavās, apgūs seno laiku spēles un rotaļas, piedalīsies dabas materiālu radošajā darbnīcā - Rudens saule”.

Mērķauditorija: 1.-9. klašu skolēni. Grupā maksimālais dalībnieku skaits - 25 bērni. Ilgums: 120 min. Nodarbība pieejama no augusta līdz oktobrim. Nodarbība latviešu valodā.  Samaksa par nodarbību: EUR 71,14. Ieejas maksa muzejā: skolēniem EUR 1,40 (1.08.-30.09.) un EUR 0,70 (1.10.-31.10)

Muzejpedagoģiskās nodarbības saturs saistīts ar sekojošiem mācību priekšmetu tematiem:  

„Dizains un tehnoloģijas” 1.klasē - temats „Kā atspoguļo maizes tapšanas ceļu?”

„Sociālās zinības” 3.klasē - temats „Kā pētīt un saglabāt tradīcijas?”, 4.klasē - temats „Kā saglabāt tradīcijas un līdzdarboties kopienā?”,  5.klasē - temats   „Kā pētīt un saglabāt vēstures liecības?”

„Literatūra” 6.klasē  - temats „Kā latviešu folklorā atklājas attieksme pret darbu un darba tikumu?”, 7.klasē – temats „Kā latviešu folklorā atklājas latviešu tautas tradīcijas un cilvēka dzīve gadskārtu ritumā?”, 9.klasē – temats „Kāpēc mūsdienās svarīgi izzināt latviešu senos mītus un folkloru?”

„Vizuālā māksla” 1.klasē - temats „Kā saules, mēness un zvaigznes zīmes iekļaut radošā darbā?”, 4.klasē – temats „Kā ieraudzīt un atšķirt zīmes un simbolus apkārtējā vidē, un kā radīt savu zīmi un simbolu?” 

 

 

 

„Meteņi latviešu zemnieka sētā”
Muzejpedagoģiskā nodarbība

Nodarbības laikā skolēni gūs priekšstatu par dzīvi turīga Kurzemes zemnieka saimniecībā vairāk nekā pirms 150 gadiem. Dalībnieki iepazīsies ar sētas apbūvi - dzīvojamo māju, laidaru, klēti un pirti. Skolēni klausīsies stāstījumu par Meteņa svinēšanas tradīcijām: svētku ēdieniem, ciemos braukšanu, vizināšanos no kalna ar ragaviņām, lielīšanos, spēka un veiklības spēlēm, budēļu un ķekatu masku gājieniem, Meteņa dzīšanu. Nodarbības otrajā daļā - tradicionālo masku darbnīca.

Mērķauditorija: 1.-9. klašu skolēni. Grupā maksimālais dalībnieku skaits - 25 bērni. Ilgums: 120 min. Nodarbība pieejama janvārī un februārī.  Nodarbība latviešu valodā. Samaksa par nodarbību: EUR 71,14. Ieejas maksa muzejā: skolēniem EUR 0,70 (1.01.-29.02.)

Muzejpedagoģiskās nodarbības saturs saistīts ar sekojošiem mācību priekšmetu tematiem:  

„Dizains un tehnoloģijas 2.klasē - temats “Kā gatavojos un organizēju svētkus?” 

„Vizuālā māksla” 4.klasē - temats Kā ieraudzīt un atšķirt zīmes un simbolus apkārtējā vidē, un kā radīt savu zīmi un simbolu?” 

„Sociālās zinības 3.klasē - temats Kā pētīt un saglabāt tradīcijas?”, 4.klasē - temats Kā saglabāt tradīcijas un līdzdarboties kopienā?”

„Teātra māksla” 4.klasē - temats „Kā ar tērpu un masku veidot sev atšķirīgu tēlu?”

„Literatūra” 7.klasē - temats Kā latviešu folklorā atklājas latviešu tautas tradīcijas un cilvēka dzīve gadskārtu ritumā?”, 9.klasē - temats Kāpēc mūsdienās svarīgi izzināt latviešu senos mītus un folkloru?”

Pēdējoreiz atjaunināts:14.05.2024