Piedāvājums pieaugušajiem (ekskursijas)

Ekskursiju pieteikšana un informācija par ekskursijām un citiem muzeja pakalpojumiem Izglītības un informācijas nodaļā pa tālruni +371 67994106 (darba dienās 10:00-17:00) vai e-pastu Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi! .

 (1) Pārskata ekskursija „Kurzemes novads”

Ekskursijas laikā apmeklētāji iepazīsies ar Latvijas rietumdaļas kultūrvēsturiskajam apgabalam raksturīgiem tautas celtniecības pieminekļiem. Viņi gūs priekšstatu par dzīvi Kurzemes zemnieka sētā ( 18.gs. otrā puse – 19. gs. pirmā puse), iepazīsies ar unikālu ēku – dūmistabu ( 18.gs vidus ) no Nidas zvejniekciema un vienu no vecākajām muzeja ēkām - Usmas baznīcu, kura celta 1704. gadā. Dalībnieki gūs priekšstatu par Kurzemes novada iedzīvotāju nodarbošanās veidiem ( zemkopība, lopkopība, zvejniecība, amatniecība).
(2) Pārskata ekskursija „Zemgales novads”

Ekskursijas laikā apmeklētāji iepazīsies ar Latvijas dienviddaļas kultūrvēsturiskajam apgabalam raksturīgiem tautas celtniecības pieminekļiem. Viņi gūs priekšstatu par dzīvi Zemgales zemnieka sētā ( 18. gs. vidus – 19.gs. vidus ), iegūs ziņas par krogiem, kuri bija gan muižā ražoto alkoholisko dzērienu pārdošanas vieta, gan ceļinieku apmešanās vieta, gan veikals, gan ļaužu pulcēšanās vieta līgstamdienās, godos, ballēs u.tml., un apskatīs krogā izvietoto 18., 19. gs. transportlīdzekļu izstādi.
(3) Pārskata ekskursija „Vidzemes novads”

Ekskursijas laikā apmeklētāji iepazīsies ar Latvijas ziemeļdaļas kultūrvēsturiskajam apgabalam raksturīgiem tautas celtniecības pieminekļiem. Viņi iegūs priekšstatu par dzīvi Vidzemes zemnieka sētā ( 18. gs. otrā puse – 19. gs. pirmā puse ), apskatīs monumentālāko celtni vidzemnieka sētā – riju, kur senāk tas pavadīja pusi no sava mūža – darbā, godus svinot, izvadot mirušos pēdēja ceļā un veļus mielojot, iepazīsies ar zviedru laika „liecinieci” dzīvojamo riju – skolu no Valmieras puses „Brežu” mājām, izzinās Vidzemes zvejnieka sētu, kas komplektēta no ēkām, kuras pārvestas uz muzeju no Carnikavas un Skultes jūrmalas.
(4) Pārskata ekskursija „Latgales novads”


Ekskursijas laikā apmeklētāji iepazīsies ar Latvijas austrumdaļas kultūrvēsturiskajam apgabalam raksturīgiem tautas celtniecības pieminekļiem, sādžu apbūves tradīcijām. Viņi iegūs priekšstatu par dzīvi Latgales zemnieka sētā ( 19. gs. pirmā puse), apskatīs Latgales kokamatnieka sētu no Pasienas pagasta, kur saimnieks dzīvojamās ēkas vienā galā ierīkojis darbnīcu un virpojis ratiņus, gatavojis ēveļsolus, ēveles, pēc pasūtījuma darinājis arī ratus, ragavas, laivas, vēl iepazīsies ar „holandiešu” tipa vējdzirnavām no Pakalnu pusmuižas.

(5) Pārskata ekskursija "Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs"

Ekskursijas laikā apmeklētāji gūs priekšstatu par 19.gs. ceļa krogu,apskatīs tur izvietoto agrāko laiku transportlīdzekļu izstādi. Viņi iepazīsies ar 18.gs. sākumā celto lauku luterāņu baznīcu, unikālu māju - dūmistabu no Nidas zvajniekciema. Pēc tam viņi apskatīs Kurzemes zemnieka sētu un ēkas tajā (māja, laidars,klēts, pirts), gūs nelielu priekšstatu par darba un mājas dzīvi, senajām tradīcijām. Noslēgumā ekskursanti iepazīsies ar zviedru laika liecinieci - dzīvojamo riju - skolu no Valmieras puses, kas posta gados pēc Ziemeļu kara bija ne tikai saimniecības ēka, bet arī ļaužu miteklis, un tajā vairāk nekā 40 gadus darbojās zemnieku skola.

(6) Tematiskā ekskursija „Senais kristību gods latvieša zemnieka sētā”

Ekskursijas laikā dalībnieki iepazīsies ar latviešu ģimenes pirmo lielo godu, kad jaundzimušajam bērnam dod vārdu, kristībām, gūs priekšstatu par rituālām darbībām, kuras labvēlīgi ietekmē bērna augšanu un nākotni. Viņi uzzinās par priekšdarbiem ( sētas apkopšana, pušķošana, ēdienu gatavošana, alus darīšana, krustvecāku u.c. viesu aicināšana), gatavojoties šiem godiem, kā arī kristību goda norisēm ( „ātrais” mielasts, brauciens uz baznīcu, kristību mielasts, „pādes” dīdīšana, šūpuļa kārts ciršana un šūpuļa uzkāršana, bērna pūriņa tiesas samešana).

Norises vieta: Kurzemes zemnieka sēta vai Zemgales zemnieka sēta.

(7) Tematiskā ekskursija „Jāņu svinības senajā latviešu zemnieka sētā”

Ekskursijas laikā dalībnieki iepazīsies ar latviešu iecienītākajiem un skaistākajiem svētkiem – Jāņiem. Viņi uzzinās par šo svētku nozīmi senā latviešu zemnieka dzīvē, par tiem darbiem (siera siešana, alus darīšana, dārzu ravēšana, veļas mazgāšana), kas bija veicami, lai godam sagaidītu Jāņus, izzinās rituālo darbību ( ēku pušķošana, aplīgošana, Jāņu uguns kuršana u.c.) jēgu, iemācīsies Jāņu rotaļu no Kurzemes ( „Dindaru, dandaru, ozoliņi”).

Norises vieta: Kurzemes un Vidzemes zemnieka sēta.

„Maģiskie līdzekļi mājas un lauku svētības, personīgās un dzimtas labklājības nodrošināšanai latviešu zemnieka sētā.”

          Ekskursijas laikā dalībnieki apmeklēs  Usmas luterāņu baznīcu (18. gs.), Kurzemes dūmistabu (18. gs.) un vidēji turīgu Kurzemes zemnieka  saimniecību  (18. gs. II puse – 19. gs. II puse). Viņi iepazīsies ar maģiskajiem līdzekļiem, kurus latviešu zemnieki izmantoja, lai nodrošinātu savas mājas un lauku svētību, personīgo un dzimtas labklājību, apskatīs ēkas, kur veica rituālās aizsardzības darbības.

 

Pēdējoreiz atjaunināts:08.02.2018