Gadatirgus

Diemžēl tradicionālais lielais Gadatirgus visiem zināmu iemeslu dēļ šogad nedrīkst notikt, bet katru maija un jūnija sestdienu notiek "BRĪVĀS DABAS TIRGUS" ar maksimāli pieļaujamo dalībnieku skaitus.

Visplašākais tirdziņš plānots 5. jūnijā, bet mīļi gaidīsim arī 12. un 19. jūnijā.


MŪSDIENU AMATNIECĪBAS FESTIVĀLS 2020. gada 5. un 6. septembrī

Jau piecdesmit gadus Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā notiek Tautas lietišķās mākslas izstrādājumu Gadatirgus. Tādējādi muzejs ir uzkrājis ievērojamu pieredzi par tautas lietišķās mākslas attīstību un par latviešu tradicionālās amatniecības saknēm, turpināšanos, interpretācijām un pārvērtībām gadu desmitu gaitā. Lai izzinātu, un iezīmēt šo pārvērtību amplitūdu un reaģētu uz Latvijas amatnieku radošo izpausmju pieaugošo daudzveidību, muzejs ir iedibinājis jaunu tradīciju, un katru gadu rīko Mūsdienu amatniecības festivālu.

Atšķirībā no etnogrāfiski tradicionālā Gadatirgus jūnijā, Festivālā tiks aicināti piedalīties Latvijas amatnieki, kas strādā ar visdažādākajām metodēm un materiāliem, savos darinājumos apvienojot amata prasmes, tehnoloģiju attīstības un mūsdienu dizaina elementus. Amatniecības izstrādājumiem jābūt kvalitatīviem un amatnieku pašu rokām darinātiem. Tiem jāapvieno skaistais ar derīgo: mākslinieciska patstāvība un amatnieciska varēšana. Festivālā pārstāvētajiem izstrādājumiem reizē jābūt gan spogulim mūsdienu sabiedrības pieprasījumam pēc unikāliem produktiem, gan jāveido apmeklētāju individuālā gaume un jāapliecina alternatīvas vienveidīgām masveida ražošanas izpausmēm.

Pārtikas izstrādājumu un ēdināšanas jomas piedāvājumam Festivālā jāietver mūsdienīgas un radošas variācijas par latviešu tautas tradicionālās virtuves tēmām. Izvēlēsimies Latvijā audzētus augļus, ogas, dārzeņus, kā arī centīsimies izzināt mūsdienīgas iespējas tos daudzveidīgi, garšīgi un veselīgi pagatavot, pasniegt vai saglabāt ziemai. Aicināsim Festivālā piedāvāt ēdienus, pārtikas produktus un vietējās augu valsts izstrādājumus, kas radušies mūsdienīgas un uz nākotni vērstas – dabai un cilvēkam draudzīgas saimniekošanas rezultātā Latvijas laukos.

Mūsdienu amatniecības festivāls būs visu paaudžu Latvijas lauku un pilsētu amatnieku tikšanās, sarunu, mācīšanās, izrādīšanās, pieredzes apmaiņas un svētku svinēšanas vieta. Aicināsim amatniekus piedāvāt Festivāla apmeklētājiem mūsdienu amatniecības prasmju demonstrējumus, radošās darbnīcas bērniem, pieaugušajiem un vecāka gada gājuma cilvēkiem, vietējiem iedzīvotājiem un Latvijas viesiem. Svētku noskaņu bagātināsim ar Festivāla tematikai un norises vietai atbilstošu kultūras programmu.

LATVIEŠU TAUTAS LIETIŠĶĀS MĀKSLAS DARINĀJUMU GADATIRGUS

Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja rīkotā Latviešu tautas lietišķās mākslas darinājumu Gadatirgus norises laiks būs atkarīgs no noteiktajiem epidemioloģiskajiem ierobežojumiem un distancēšanās prasībām. 

Kopš 1971. gada Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs katru gadu rīko divu dienu gadatirgu. Gadatirgus ir kļuvis par valsts nozīmes notikumu - par Rīgas un Latvijas simbolu un Latvijas tautu saliedējošiem svētkiem. Gadatirgus ir tikšanās un profesionālās pieredzes apmaiņas vieta dažādu paaudžu un specialitāšu latviešu tautas lietišķās mākslas izstrādājumu darinātājiem no visiem Latvijas kultūrvēsturiskajiem novadiem.

Vienlaikus gadatirgus ir tautas lietišķās mākslas gada sasniegumu skate un iespēja amatniekiem izstādīt un pārdot savus labākos izstrādājumus. Savukārt gadatirgus apmeklētāji var iegādāties augstvērtīgus latviešu tradicionālās amatniecības darinājumus. Gadatirgus Brīvdabas muzejā ir gan plaša izstāde, gan gada vērienīgākais un apmeklētākais sarīkojums. Tā kuplināšanā piedalās ne vien tradicionālo amatu pratēji, bet arī folkloras kopas, deju grupas, kapelas, tautas lugu spēlētāji, seno spēļu un rotaļu pratēji, ierasto nacionālo ēdienu piedāvātāji un citi dalībnieki. Viņi ir tie, kas kopj, radoši pārveido un iepazīstina mūsdienu sabiedrību ar latviešu tautas tradicionālo kultūru.

Gadatirgus apmeklētājiem no tuvienes un tālienes dota vienreizēja iespēja vienuviet redzēt, dzirdēt, iepazīt un baudīt visplašākās latviešu tradicionālās kultūras izpausmes. Gadatirgū aicinām piedalīties meistarus, kuri darina lietišķās mākslas izstrādājumus, izmantojot un iespaidojoties no mūsu tautas arheoloģiskā un etnogrāfiskā mantojuma. Mēs dodam priekšroku tradicionālo amatu pratējiem: audējiem, rokdarbniekiem, kalējiem, rotkaļiem, ādas un koka izstrādājumu darinātājiem, pinējiem un podniekiem. Darbiem ir jābūt kvalitatīviem un darinātiem no tradicionāliem materiāliem.

Aicinot dalībniekus, tiek ņemts vērā arī tas, lai meistari būtu no visiem Latvijas novadiem. Muzejs var aicināt gadatirgū piedalīties arī ārzemju viesus, lai bagātinātu mūsu priekšstatu par starptautiskajām lietišķās mākslas izpausmēm. Aicinot jaunus dalībniekus, viņu piedāvātos izstrādājumus vērtē muzejā izveidota ekspertu komisija. Arī gadatirgus laikā muzeja speciālisti pastāvīgi vērtē dalībnieku sniegumu, gūstot jaunas atziņas nākamā gadatirgus organizēšanai.

Pēdējoreiz atjaunināts:01.06.2021