Iepirkuma priekšmets – Degvielas iegāde Latvijas Etnogrāfiskajam brīvdabas muzejam

IEPIRKUMS Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.

Paziņojuma ievietošanas datums - 2017.gada 1.februāris

Iepirkuma identifikācijas numurs - LEBM 2017/1

Iepirkuma priekšmets – Degvielas iegāde Latvijas Etnogrāfiskajam brīvdabas muzejam, kas sadalīta

Lote I „Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs”, Rīga,

Lote II Lauku ekspozīcija „Vēveri”, Vecpiebalgas novads,

Lote III Lauku ekspozīcija "Vītolnieki", Rucavas novads

Paredzamā līgumcena – līdz 42 000.00 EUR bez pievienotā vērtības nodokļa

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 13.februārim, pl. 12:00, Rīgā, Bonaventuras ielā 10, Administrācijas ēkā, iesniedzot tos personīgi vai atsūtot pa pastu.

Pēdējoreiz atjaunināts:01.02.2017