Paziņojumus par iepirkuma procedūras pārtraukšanu

Paziņojumus par iepirkuma procedūras pārtraukšanu iepirkumā “Fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšana Latvijas Etnogrāfiskajam brīvdabas muzejam”, identifikācijas Nr. LEBM 2016/13

Pasūtītājs

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs

reģ. Nr. 90000053011

Bonaventuras iela 10, Rīga

Iepirkums

Fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšana Latvijas Etnogrāfiskajam brīvdabas muzejam

ID Nr.

LEBM 2016/13

CPV kods

79710000-4, Apsardzes pakalpojumi (23. kategorija, PIL 2. pielikuma B daļas pakalpojums)

Iepirkuma priekšmeta apraksts

Fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšana Latvijas Etnogrāfiskajam brīvdabas muzejam

Paziņojums par iepirkumu, IUB

Netiek publicēts, saskaņā ar PIL

  1. panta septīto daļu

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

30.12.2016. (publikācija LEBM mājas lapā)

Iepirkuma procedūras gaita

Iepirkumu uzraudzības biroja 27.12.2016. vēstule, kurai pievienota SIA “Benom” sūdzība par iepirkuma “Fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšana Latvijas Etnogrāfiskajam brīvdabas muzejam” (identifikācijas Nr. LEBM 2016/13) nolikuma noteikumiem.

Iepirkumu uzraudzības biroja 25.01.2017. vēstule, kurai pievienots Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmums, kurā tiek skaidrots, ka Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija 2017.gada 16.janvārī atklātā sēdē izskatīja SIA “Benom” iesniegumu par Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja rīkoto iepirkumu “Fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšana Latvijas Etnogrāfiskajam brīvdabas muzejam”, id. Nr. LEBM 2016/13, un pieņēma lēmumu aizliegt muzejam slēgt iepirkuma līgumu iepirkumā “Fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšana Latvijas Etnogrāfiskajam brīvdabas muzejam”, id. Nr. LEBM 2016/13, un uzdot 10 darbdienu laikā pārtraukt iepirkumu “Fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšana Latvijas Etnogrāfiskajam brīvdabas muzejam”, id. Nr. LEBM 2016/13.

Paziņojums par rezultātu

01.02.2017.

Iepirkuma komisija nolemj pārtraukt iepirkuma “Fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšana Latvijas Etnogrāfiskajam brīvdabas muzejam”, id. Nr. LEBM 2016/13, procedūru.

Piezīmes

 


 

 

 

 

 

Pēdējoreiz atjaunināts:07.02.2017