Lēmums iepirkumā „Ostas noliktavas ekspozīcijas plauktu sistēmas izgatavošana [..]"

Lēmums iepirkumā „Ostas noliktavas ekspozīcijas plauktu sistēmas izgatavošana, piegāde un uzstādīšana”, id. Nr. LEBM 2016/14, kas veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā

Pasūtītājs

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs

reģ. Nr. 90000053011

Bonaventuras iela 10, Rīga, LV - 1024

Iepirkums

Ostas noliktavas ekspozīcijas plauktu sistēmas izgatavošana, piegāde un uzstādīšana

 

Eksponātēkas „Ostas noliktava” restaurācija notiek Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas LV 04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunošana” iepriekšnoteiktā projekta Nr. EEZLV04/INP/2013/4 „Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja Ostas noliktavas restaurācija” ietvaros.

 

ID Nr.

LEBM 2016/14

CPV kods

CPV kods - 39151100-6

(Plauktu iekārtas)

Iepirkuma priekšmeta apraksts

Stacionāro ekspozīcijas plauktu izgatavošana un uzstādīšana – tai skaitā uzmērīšana, izgatavošana, piegāde, uzstādīšana, saskaņā ar plauktu zīmējumu un to reālo izvietojumu ēkā pēc faktisku plauktu izmēru uzmērīšanas

Piedāvājuma izvēles kritērijs

 

Zemākā cena

Paziņojums par iepirkumu, IUB

23.12.2016.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

09.01.2017.

Iesniegtie piedāvājumi un cena

bez PVN

SIA „Warss+”                                - 8 799,12 EUR

SIA „Xtra”                                     - 12 184,22 EUR

SIA „Sentios” (UAB „Sentios”)    - 8 889,30 EUR

Noraidītie pretendenti un to noraidīšanas iemesli

Iepirkuma komisija par neatbilstošu atzinusi

vienu no trim pretendentiem – SIA „Xtra”.

Iepirkuma komisija SIA „Xtra” piedāvājumu

atzinusi par Neatbilstošu Prasībām par

iesniedzamajiem atlases dokumentiem un

attiecīgi par neatbilstošu prasībām par

pretendenta saimniecisko, finansiālo stāvokli un

iespējām sniegt pakalpojumu.

SIA „Xtra” piedāvājums neatbilst:

  • nolikuma 3.2.2.apakšpunkta prasībām, jo

nav iesniegts nolikuma 4.2.2.apakšpunktā

minētā peļņas zaudējumu aprēķina kopija;

  • nolikuma 3.2.3.apakšpunkta prasībām, jo nolikuma 4.2.3.apakšpunktā minētajā

dokumentā nav uzrādīta pieredze

plauktu izgatavošanā un piegādē;

  • nolikuma 3.2.4.apakšpunkta prasībām, jo

nav iesniegts nolikuma 4.2.4.apakšpunktā

minētās atsauksmes.

 

Atbilstoši nolikuma 5.2.2. un 5.3.2.apakšpunktā noteiktajam – Ja pretendents neatbilst kādai no prasībām, iepirkuma komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un piedāvājumu tālāk neizskata, Iepirkuma komisija atzina SIA „Xtra” neatbilstības atlases dokumentos par būtiskām, kā arī atzina iesniegto Piedāvājumu par neatbilstošu nolikuma prasībām un nevirzīja tālākai vērtēšanai.

 

Iepirkuma uzvarētājs

SIA “Warss+”

Iepirkuma summa, EUR bez PVN

8 799,12 EUR

Piezīmes

 

 

 

 

Pēdējoreiz atjaunināts:24.01.2017