Iepirkums – Akmeņogļu piegāde

IEPIRKUMS Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā.

Paziņojuma ievietošanas datums - 2018.gada 28.februāris.

Iepirkuma identifikācijas numurs - LEBM 2018/2.

Iepirkuma priekšmets – Akmeņogļu piegāde.

Paredzamā līgumcena – līdz 42 000.00 EUR bez pievienotā vērtības nodokļa.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 14.martam, pl. 16:30 Rīgā, Bonaventuras ielā 10, Administrācijas ēkā, iesniedzot tos personīgi vai atsūtot pa pastu.

DOCX
Finanšu piedāvājuma forma
DOCX
Nolikums
DOCX
Pretendenta pieteikums
DOCX
Tehniskā specifikācija
DOCX
Tehniskais piedāvājums
PDF
Iepirkuma līgums
Pēdējoreiz atjaunināts:28.02.2018