Projekts EuRiCa

 

Kas tad ir Eurica?

Simtiem gadu tradicionālo rituālu  ēdiens ir bijusi nozīmīga dažādu tautību etnokultūras iezīme. Eniskajai grupai raksturīgie ēdieni bija arī tās folkloras un reliģisko tradīciju produkts. Mūsdienās, kad saiknes starp dažādām tautībām kļūst ciešākas, notiek  tradicionālās virtuves “modernizācija”. Izmantojot internetu,   pasaules tautu virtuve ir pieejama ikvienam, neatkarīgi no tā, vai viņš dzīvo mazā ciematā vai pilsētā. Arvien biežāk parādās virtuvju saplūšanas  un svētku komercializācijas pazīmes, kad  tradicionālā rituālā ēdiena gatavošana galvenokārt ir marketinga ierocis.

EuRiCa Projekta mērķis ir dot ieguldījumu un veicināt rituālās virtuves, tās etnokulturālo iezīmju, kā arī ar to saistītās folkloras un tradīciju saglabāšanu, izstrādājot digitalizācijas metodiku un veidojot rituālu recepšu digitālās reprezentācijas, kuras iespējams  integrēt ‘virtuālajā ‘  Eiropas kultūras telpas virtuvē  un tādējādi padarīt pieejamu visā pasaulē.

EURICA PROJEKTA UZSĀKŠANAS SANĀKSME …

Projekta pirmā  sanāksme notika 2021. gada 13. janvārī  tiešsaistē Google Meet platformā Covid-19 ierobežojumu dēļ.

Partneri iepazīstināja ar sevi un savām organizācijām, uzsākot diskusiju par projekta izstrādi un veicamo uzdevumu termiņiem.

Tika prezentēti 1. un 2. intelektuālie rezultāti, un partneri vienojās par turpmākajiem soļiem un veicamajām darbībām.

Mūsu aktivitātes:

Projekta pirmo izdevumi vari aplūkot šeit – Eurica_First_Newsletter_LV (1)

Un šeit ir iznācis arī otrais izdevums – Eurica_Second_Newsletter_LV

 PROJEKTA EuRiCa norises aktualitātes

Turpinās projekta aktivitāšu ieviešana un šobrīd projekta darba grupa gatavojas apmācību realizēšanas posmam, kurā Latvijas kultūras darbiniekiem būs iespēja apgūt zināšanas par Eiropas rituālo recepšu digitalizēšanu.

Projekta dalībnieki no Itālijas, Bulgārijas, Latvijas, Portugāles ir izstrādājuši 4. moduļus, no kuriem 1.moduli Rituālās receptes un to dokumentēšana, izmantojot digitālās tehnoloģijas sagatvoja LKK speciālisti un tas ir pieejams virtuālajā apmācības vidē.

-----------

Tuvojas noslēgumam projekts par rituālo recepšu digitalizēšanu EURICA

Pēc divarpus  gadu darba tuvojas projekta EURICA  noslēgums.

Projekta periodā notikusi dalība aktivitātēs, kas vērstas uz dažādu valstu tradicionālo virtuvju un ēdienu pagatavošanas mākslas lomu nacionālās identitātes saglabāšanā,  aktualizējot  Latvijas rituālās virtuves recepšu daudzveidību plašām sabiedrības grupām.

Ticis izveidots un kultūras  darbinieku vidū aprobēts digitalizēšanas apmācības materiāls Eiropas tradicionālās virtuves digitālā prezentēšana un saglabāšana’’,kura testēšanas aktivitātēs piedalījās arī LKK bibliotēkzinātnes un informācijas nodaļas studenti.

Veikta recepšu digitalizēšana un publicēšana projekta izplatīšanas kanālos Facebook un YouTube vietnēs.

Īstenota aptauja amatnieku vidū un izstrādātas rekomendācijas par  digitalizēšanas un prezentēšanas metožu, zināšanu un prasmju pielietojumu savu produktu un pakalpojumu izplatīšanai.

Projekta noslēdzošās aktivitātes būs Latvijas Kultūras koledžas un Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja īstenotā meistarklase Lielās dienas ietvaros 2023.gada 18.martā, kur līdztekus kultūras programmai tiks sniegts ieskats projekta rezultātu izmantošanas iespējās nemateriālā kultūras mantojuma digitalizēšanai.

Savukārt 27. martā Latvijas Kultūras koledžā notiks starptautiskā pētnieciskā konference, kurā tiks prezentēti projekta rezultāti  un sasniegumi.  Konferencē piedalīsies zinātnieki, pētnieki, speciālisti un praktiķi no Latvijas un citām valstīm, un tiks diskutēts par tēmām, kas saistītas ar Latvijas  un citu valstu rituālās virtuves ietekmi uz kultūrvēsturisko attīstību.

Home | EuRiCA - European ritual cuisine

 

Vairāk par projektu šeit : https://eurica.eu/

Projekts IR NOSLĒDZIES.

Pēdējoreiz atjaunināts:17.04.2023