Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana projektā DigiCult

Projekts DigiCult  “Digital presentation and preservation of intangible cultural heritage’

2019. gada beigās muzejs kopā ar izglītības iestādēm un kultūras nozares profesionālajiem partneriem no Bulgārijas, Itālijas un Grieķijas iesaistījās ERASMUS+ programmas projekta DigiCult , Nr. 2019-1-BG01-KA202-062231 īstenošanā.  Projekta ietvaros   veikta pieredzes apmaiņa attiecībā uz  zināšanām un konkrētām prasmēm par nemateriālā kultūras mantojuma digitalizācijas procesu, mācoties no ārvalstu partneru pieredzes un labās prakses, kā arī uzlabojot praktiskās iemaņas, kas  muzeju darbiniekiem un citiem kultūras produktu  digitalizācijas procesā iesaistītajiem nepieciešamas pašreizējā darbā un profesionālajā attīstībā.

Projekta  tēma ietver jaunākās tendences nemateriālā  kultūras mantojuma  digitalizēšanā un to izmantošanā studiju procesā, tādējādi veicinot  muzeju un citu kultūras iestāžu  darbinieku profesionālo konkurētspēju.

Projekta rezultāti:

  • E-studiju modulis nemateriālā kultūras mantojuma digitalizācijas prasmju uzlabošanai
  • DigiCult virtuālā vide apmācību īstenošanai
  • Rekomendācijas nemateriālā kultūras mantojuma digitalizācijas un marketinga ieviešanas procesam
  • Ieinteresēto pušu datu bāze pieredzes  apmaiņas un sadarbības veicināšanai

LEBM speciālisti piedalījās gan izglītības programmas moduļu satura izstrādē, gan  video prezentāciju sagatavošanā, kas ievietotas DigiCult virtuālās apmācības vidē  digicultproject.eu lapā.

Projekta laikā  muzeja vēsturnieki  digitalizēja divus amatniecības paņēmienus, kas kalpo kā projekta rezultātu testēšanas apliecinājums:

https://www.youtube.com/watch?v=hSM9RPybFOs

https://www.youtube.com/watch?v=6WLEtNoTeY8

Septembrī notika projekta rezultātu izplatīšanas konference, kurā muzeju sabiedrība tika informēta par projekta rezultātiem un to izmantošanas iespējām un veidiem savā profesionālajā darbībā. Projekta laikā dažādos veidos tika iesaistīti arī vairāku citu Latvijas muzeju pētnieki. Praktiskie ieguvumi, kas radīti šajā projektā ir noderīgi arī citu muzeju pieredzei, jo sniedz ieteikumus un padomus, kā ērtāk un efektīvāk ikdienas darbā veidot, apstrādāt un izmantot digitālos materiālus.

 

Pārskata periodā notika LEBM speciālistu līdzdalība projekta noslēguma konferencē Burgas, Bulgārijā.

 Projekta vadošais partneris: Burgas Free University ( Bulgārija)

Projekta darbības periods no 1/11/2019-31/10/2021

Projekts   īstenots ar EK programmas ERASMUS + atbalstu. 

Pēdējoreiz atjaunināts:12.05.2022