Projekts CollectionCare

 Projekts CollectionCare, Nr.814624

Projekta nosaukums: "Inovatīvs un pieejams pakalpojums kultūras artefaktu preventīvam saglabāšanas monitoringam artefaktu eksponēšanas, pārvietošanas un transportēšanas laikā" (projekta saīsinātais nosaukums “CollectionCare”)

Ieviešanas laiks: 2019. gada 1. marts līdz 2022. gada 30.jūnijs  

Projekta īstenotājs Latvijā: Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, Latvijas Valsts Koksnes Ķīmijas institūts

Partneru skaits: 18

Projekta dalībvalstu skaits: 9

Vadošais projekta partneris: Valensijas Politehniskā Universitāte, Spānija

Partneri:
SIGFOX, Francija
ATOS SPAIN SA, Spānija
POSTSCRIPTUM PLIROFORIKI EPIKOINONIAS EPE, Grieķija
VAN KRALINGEN BV, Nīderlande
C.B.C. CONSERVAZIONE BENI CULTURALI SOCIETA COOPERATIVA, Itālija
UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Polija
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA, Itālija
LATVIJAS VALSTS KOKSNES ĶĪMIJAS INSTITŪTS, Latvija
DET KONGELIGE DANSKE KUNSTAKADEMIS SKOLER FOR ARKITEKTUR, DESIGN OG KONSERVERING, Dānija
TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN, Nīderlande
DIPUTACION FORAL DE ALAVA, Spānija
LATVIJAS ETNOGRAFISKAIS BRIVDABAS MUZEJS, Latvija
INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA, Spānija
KONINKLIJKE MUSEA VOOR KUNST EN GESCHIEDENIS, Beļģija
ISTORIKI KAI ETHNOLOGIKI ETAIREIA TIS ELLADOS, Grieķija
DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING PA ROSENBORG, Dānija
INSTYTUT KATALIZY I FIZYKOCHEMII POWIERZCHNI IM. JERZEGO HABERA POLSKA AKADEMIA NAUK, Polija

Projekta kopējās izmaksas: Projekta kopējais budžets: 6 239 690 EUR, kopējais ES līdzfinansējums 5 759 193 EUR.
Projektā Brīvdabas muzejam piešķirtais kopējais budžets ir 67 187,50 EUR, kur programmas “Horizon 2020” (“Apvārsnis 2020”) finansējums ir 100% jeb 67 187,50 EUR.

Par projektu: “CollectionCare” projekta mērķis ir izstrādāt inovatīvu preventīvās konservēšanas atbalsta sistēmu, kas vērsta uz mazo un vidējo muzeju un to kolekciju vajadzībām

Brīvdabas muzeja dalība projektā: Projekta ietvaros Brīvdabas muzejā tiek pētīta un monitorēta vides ietekme uz muzeja krājumā esošiem priekšmetiem. Sadarbībā ar Latvijas Valsts Koksnes Ķīmijas institūtu   veikta koksnes paraugu testēšana ekstremālos apstākļos. Uz muzeja krājumā esošiem koka priekšmetiem dažādās glabāšanas vietās – eksponātēkās un krātuvēs – ir izvietoti desmit sensori, kuri monitorē ārējo apstākļu iedarbību uz priekšmetiem. Projekta virsuzdevums ir vērsts uz dažādu materiālu vēsturisko artefaktu saglabāšanas pētīšanu dažādos klimatiskos apstākļos un teritorijās ar atšķirīgiem klimatiskiem apstākļiem. Projektā tiek pētīta muzeju krājuma priekšmetu saglabāšana, optimālu, zinātniski pamatotu glabāšanas apstākļu noteikšanai.

Projekta  noslēguma periodā   veikta  Collection Care sistēmas instalēšana un izvietošana  muzejā.   Nodrošināta   muzeja eksponātu, kuri aprīkoti ar datu sensoriem,    saglabāšanas apstākļu dokumentēšana un informācijas nodošana datu analīzei projekta zinātnieku grupai.

 

Organizētas  Latvijas projekta partneru sadarbības sanāksmes ar Latvijas Koksnes ķīmijas institūtu, lai īstenotu Muzeja krājumā esošo seno koka priekšmetu degradācijas pakāpes modelēšanu ekstrēmos apstākļos, proti, koka priekšmetu testēšana pie krasas temperatūras izmaiņām, pie liela mitruma u.c.

Veikta Collection Care sistēmas informācijas piekļuves testēšana.

Izstrādāti demonstrāciju scenāriji un  atbilstošas procedūras  muzeja priekšmetu mobilitātes  dokumentēšanai  un protokolu izstrādei, kā arī organizētas   projekta mērķgrupu apmācības četrām dažādām vecuma grupām saskaņā ar projekta izglītības sadaļas plānu.

 

Projekta mājas lapa: www.collectioncare.eu
Informācija par projektu portālā CORDIS: www.cordis.europa.eu
Facebook: CollectionCare Project
Twitter: CollectioncareP
Instagram: collectioncare
Linkedin: CollectionCare Project

Pēdējoreiz atjaunināts:12.05.2022