Seminārs “Vēsturisku ēku restaurācijas gaita un ilgtspējīga izmantošana”

24.03.2016

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija sadarbībā ar Norvēģijas kultūras mantojuma direktorātu rīko semināru “Vēsturisku ēku restaurācijas gaita un ilgtspējīga izmantošana”. Seminārs norisināsies šī gada 28.-29.aprīlī Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā.

Seminārs organizēts kā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas LV 04 “Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” Divpusējās sadarbības fonda pasākums. Semināra mērķis ir veicināt zināšanas un prasmes kultūrvēsturisku ēku kvalitatīvai atjaunošanai, īpašu uzmanību pievēršot autentiskuma saglabāšanai.

Detalizētāka informācija un semināra programma atrodas Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas mājas lapā www.mantojums.lv

Pasākuma programma

Event program

 

Pēdējoreiz atjaunināts:21.05.2016