Par Ostas noliktavas projektu gadskārtējā konferencē "Koka celtņu saglabāšanas prakse”

08.02.2016

Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja gadskārtējā zinātniskā konference “Koka celtņu saglabāšanās prakse”, kas norisinājās 2016. gada 02. februārī, tika atklāta ar Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja direktores Ilzes Millersones uzrunu un publikas iepazīstināšanu ar nozīmīgu projektu “Latvijas Etnogrāfiskā muzeja ostas noliktavas restaurācija”, kas līdzfinansēts no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas “Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana”.

I.Millersone stāstīja par līdz šim projektā paveikto - Ostas noliktavas ēkas laukakmeņu mūra pamatu atjaunošanu, atsāļošanas darbiem ēkas iekšpusē, kā arī pūra lāžu restaurāciju un konservāciju. Konferences tēmai atbilstoši tika uzsvērtas tās projekta aktivitātes, kas saistītas ar koka ēku restaurāciju un konservāciju, proti, Ostas noliktavas ēkas fasādes autentiskā izskata atjaunošana un ēkas iekštelpu restaurācija un konservācija.

Konferencē arī uzstājās muzeja Etnogrāfijas nodaļas vēsturniece Kristīne Ogle ar prezentāciju “Priekšlikumi ekspozīcijai Ostas noliktavā”. Veicot pētījumu par ekspozīcijas iekārtošanu, Kristīne Ogle stāstija par pūra lāžu ekspozīcijas veidošanas problemātiku, atklājumiem un iespējamiem risinājumiem ekspozīcijas koncepcijas veidošanā. Vēsturniece dalijās arī ar iegūto pieredzi Igaunijas Tautas muzeja (Eesti Rahva muuseum) vēsturisko priekšmetu krātuvē (Raadi) par liela izmēra esponātpriekšmetu uzglabāšanu un eksponēšanu.

Ostas noliktavas ekspozīcijas iekārtošana ir viena no projekta aktivitātēm, kuras ietvaros paredzēts eksponēt restaurētās pūra lādes, tīnes un skapjus.

Pēdējoreiz atjaunināts:21.04.2016