Projekta “Latvijas Etnogrāfiskā muzeja ostas noliktavas restaurācija” īstenošanas laiks pagarināts līdz 2017. gada 31. martam

29.01.2016
Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas LV04 “Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” ietvaros iepriekšnoteiktā projekta “Latvijas Etnogrāfiskā muzeja ostas noliktavas restaurācija” (projekts) īstenošanas laiks tiek pagarināts līdz 2017. gada 31. martam, pamatojoties uz Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzeja un Latvijas Republikas Kultūras ministrijas noslēgto vienošanos par projekta grozījumu veikšanu.

Projekta mērķis ir saglabāt vienu no senākajām Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja eksponātēkām - ostas noliktavu un nodrošināt tās pieejamību sabiedrībai. Projekta galvenās aktivitātes ir Liepājas ostas noliktavas ēkas restaurācija un konservācija, ēkas piemērošana eksponēšanas vajadzībām un profesionālās pieredzes apmaiņas konference, kā arī publicitātes nodrošināšana.

Restaurācijas darbu ietvaros ir paredzēti plaši eksponātēkas restaurācijas un konservācijas darbi, tai skaitā, jumta seguma nomaiņa, jumta konstrukciju atjaunošana, ārsienu restaurācija, ēkas fasādes autentiskā izskata atjaunošana un guļbaļķu sienu atjaunošana. Turklāt ir paredzēta ēkas iekštelpu restaurācija un konservācija: sienu, grīdas dēļu un kāpņu tīrīšana, konservācija un protezēšana.

Ēkas apkārtnē tiks atjaunots esošais bruģējums. Pēc restaurācijas darbu veikšanas, ostas noliktavas ēkas pirmais stāvs tiks piemērots eksponātu izvietošanai. Muzeja apmeklētājiem tā būs nebijusi iespēja aplūkot gan pašu ēku no iekšpuses, gan arī redzēt Latvijā lielāko pūra lāžu ekspozīciju, skapjus un citus priekšmetus. Laikā, kad vēl tiks veikti ostas noliktavas restaurācijas darbi, paredzēta profesionālās apmaiņas konferences norise. Ar šī projekta atbalstu tiks piesaistīti koka arhitektūras mantojuma (tautas celtniecības) saglabāšanas eksperti no Norvēģijas, tādejādi izveidojot un stiprinot divpusējo sadarbību ar Norvēģijas kultūras mantojuma institūcijām un profesionāļiem.

Jau 2017. gada vasarā Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja ekspozīciju papildinās restaurēta unikāla celtne – ostas noliktava, tādā veidā nodrošinot pieejamību kultūras mantojuma objektam, kas līdz šim netika eksponēts. Projekta kopējās finansējums ir 200 000 euro, no kura EEZ līdzfinansējums ir 85% jeb 170 000 euro un valsts budžeta līdzfinansējums - 15% no atbalsta summas jeb 30 000 euro.

Pēdējoreiz atjaunināts:04.02.2016