DigiCult (ERASMUS+)

Projekta nosaukums: Eiropas Kopienas programmas "ERASMUS+" projekts “Digital presentation and preservation of intangible cultural heritage’ " ("DigiCult")

Ieviešanas laiks: 1/11/2019-31/10/2021

Vadošais projekta partneris: Burgas Free University (Bulgārija)

Par projektu: 2019. gada beigās Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs kopā ar izglītības iestādēm, tai skaitā Latvijas Kultūras koledžu, un kultūras nozares profesionālajiem partneriem no Bulgārijas (Burgas Universitāte), Itālijas un Grieķijas iesaistījās ERASMUS+ programmas projekta DigiCult , Nr. 2019-1-BG01-KA202-062231 īstenošanā.

Projekta ietvaros tiks veikta pieredzes apmaiņa attiecībā uz  zināšanām un konkrētām prasmēm par nemateriālā kultūras mantojuma digitalizācijas procesu, mācoties no ārvalstu partneru pieredzes un labās prakses, kā arī uzlabojot praktiskās iemaņas, kas  muzeju darbiniekiem un citiem kultūras produktu  digitalizācijas procesā iesaistītajiem nepieciešamas pašreizējā darbā un profesionālajā attīstībā.

Projekta  tēma skar jaunākās tendences nemateriālā  kultūras mantojuma  digitalizēšanā (un to izmantošanā studiju procesā, tādējādi veicinot studiju programmu satura kvalitāti un augstākās izglītības iestāžu konkurētspēju).

Projekta rezultāti:

  • E-studiju modulis nemateriālā kultūras mantojuma digitalizācijas prasmju uzlabošanai;
  • DigiCult virtuālā vide apmācību īstenošanai;
  • Rekomendācijas nemateriālā kultūras mantojuma digitalizācijas un marketinga ieviešanas procesam;
  • Ieinteresēto pušu datu bāze pieredzes  apmaiņas un sadarbības veicināšanai.

Projekta mājas lapa: https://digicultproject.eu/lv/

Projekts tiek īstenots ar EK programmas ERASMUS + atbalstu. 

Pēdējoreiz atjaunināts:26.02.2020