CollectionCare (Horizon 2020)

Projekta nosaukums: "Inovatīvs un pieejams pakalpojums kultūras artefaktu preventīvam saglabāšanas monitoringam artefaktu eksponēšanas, pārvietošanas un transportēšanas laikā" (projekta saīsinātais nosaukums - “CollectionCare”) 

Ieviešanas laiks: 2019. gada 1. marts līdz 2022. gada 1. marts (36 mēneši)

Projekta īstenotājs Latvijā: Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, Latvijas Valsts Koksnes Ķīmijas institūts

Kopējais projekta partneru skaits: 18

Projekta dalībvalstu skaits: 9

Vadošais projekta partneris: Valensijas Politehniskā Universitāte

Projekta kopējās izmaksas: Projektā Brīvdabas muzejam piešķirtais kopējais budžets ir 67 187,50 EUR, kur programmas “Horizon 2020” (“Apvārsnis 2020”) finansējums ir 100% jeb 67 187,50 EUR. Kopējais projekta finansējums no Eiropas Savienības ir 5 759 193,13 EUR.

Par projektu: “CollectionCare” projekta mērķis ir izstrādāt inovatīvu preventīvās konservēšanas atbalsta sistēmu, kas vērsta uz mazo un vidējo muzeju un to kolekciju vajadzībām.

Par Brīvdabas muzeja dalību projektā: Projekta ietvaros Brīvdabas muzejā tiks pētīta un monitorēta vides ietekme uz muzeja krājumā esošiem priekšmetiem. Sadarbībā ar Latvijas Valsts Koksnes Ķīmijas institūtu tiks veikta koksnes paraugu testēšana ekstremālos apstākļos. Uz muzeja krājumā esošiem koka priekšmetiem dažādās glabāšanas vietās – eksponātēkās un krātuvēs  tiks izvietoti desmit sensori, kuri monitorēs ārējo apstākļu iedarbību uz priekšmetiem. Projekta virsuzdevums ir vērsts uz dažādu materiālu vēsturisko artefaktu saglabāšanas pētīšanu dažādos klimatiskos apstākļos un teritorijās ar atšķirīgiem klimatiskiem apstākļiem. Projektā tiks pētīta muzeju krājuma priekšmetu saglabāšana, optimālu, zinātniski pamatotu glabāšanas apstākļu noteikšanai.

Projekta mājas lapa: www.collectioncare.eu
Facebook: CollectionCare Project
Twitter: CollectioncareP
Instagram: collectioncare
Linkedin: CollectionCare Project

Pierakstīties projekta vēstkopai: šeit


                        
Projekts tiek finansēts no Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju atbalsta programmas  "Horizon 2020" ("Apvārsnis 2020") granta līguma Nr. 814624 

Pēdējoreiz atjaunināts:26.07.2019