Valsts aģentūra „Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs” izsludina konkursu uz vakanto Izglītības un informācijas nodaļas vadītāja amatu

Ja vēlaties sevi pilnveidot, nebaidaties no izaicinājumiem, ja vēlaties izmantot savas zināšanas un pieredzi, strādājot valsts pārvaldes iestādē, tad aicinām pievienoties valsts aģentūras „Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs” radošajai komandai, kura šobrīd meklē jaunu kolēģi. Piedāvājam radošu, dinamisku un atbildīgu darbu vienā no vecākajiem brīvdabas muzejiem Eiropā un pieredzējušu kolēģu profesionālo atbalstu. Konkurss tiek organizēts saskaņā ar konkursa nolikumā uz vakanto Izglītības un informācijas nodaļas vadītāja amatu noteikto kārtību.

Konkursā aicinām piedalīties personas, kuras atbilst šādām obligātajām prasībām:

1. augstākā izglītība (akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā izglītība), par priekšrocību tiks uzskatīta izglītība kultūras jomā;

2. valsts valodas pārvaldīšana (augstākais līmenis);

3. angļu valodas zināšanas (runāt, lasīt, rakstīt), vēlams arī citu svešvalodu zināšanas (sarunvalodas līmenī);

4. darba pieredze ne mazāk kā 3 gadi kultūras jomā, par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze darbā, kas saistīta ar mārketingu, sabiedrisko saskarsmi vai tūrismu un/vai pieredze valsts pārvaldes, t. sk. pašvaldības, iestādes darbā;

5. pieredze struktūrvienības vadītāja amatā ne mazāk kā 2 gadi un padoto skaits ne mazāk kā 3 dažāda vecuma darbinieki;

6. pieredze kultūras pasākumu organizēšanā ne mazāk kā 3 gadi;

7. prasme strādāt ar datoru (MS Office programma) un citiem informācijas līdzekļiem;

8. prasme uzstāties auditorijas priekšā, t. sk. formulēt un izteikt savu viedokli, gatavot un sniegt prezentācijas;

9. prasme organizēt un plānot darbu, uzņemties iniciatīvu un atbildību;

10. prasme analizēt situācijas un pieņemt lēmumus;

11. komunikācijas prasmes, t. sk. izpratne par mūsdienu informācijas un komunikācijas tehnoloģijām;

12. labas saskarsmes, analītiskās un personālvadības prasmes;

13. prasme sadarboties un strādāt ar dažāda vecuma cilvēkiem;

14. zināšanas par Latvijas vēsturi, etnogrāfiju, amatniecību un tradicionālo kultūru, kā arī zināšanas par muzeju nozari tiks uzskatītas par priekšrocību.

Pretendentam obligāti jāiesniedz šādi dokumenti:

1. personīgi parakstīts motivācijas pieteikums uz vakanto amatu, kurā ir aprakstītas pieredzes un prasmes atbilstoši sludinājumā minētajām prasībām;

2. personīgi parakstīts dzīves gājums (CV);

3. izglītību, pieredzi un zināšanu apliecinošu dokumentu kopijas;

4. vērtējums par Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja līdzšinējo darbību (ieteicams 1 lapa);

5. Izglītības un informācijas nodaļas darbības programma (2012 – 2015), kurā atspoguļota attīstība, realizējamie uzdevumi, veicamie pasākumi un ieguvumi (ieteicams 2 - 3 lapas);

6. rekomendācijas vai atsauksmes (ne mazāk kā 2).

Konkursa pretendentiem dokumenti jāiesniedz līdz 2012. gada 31. janvārim, pl.12:00, Rīgā, Brīvības gatve 440, Administrācijas ēkā, iesniedzot tos personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Dokumenti, kas iesniegti pēc minētā termiņa, netiks pieņemti. Pa pastu sūtītos piedāvājumus, kas saņemti pēc minētā termiņa, neatvērtus nosūtīs atpakaļ iesniedzējam.

Ieinteresētajām personām ir tiesības uzdot jautājumus par vakanto amatu un konkursa norisi, nosūtot jautājumus uz elektroniskā pasta adresi: Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi! .

Pēdējoreiz atjaunināts:16.01.2012