No 16. jūnija muzeja izstāžu zālē apskatāma LNKC izstāde "Saimes galds"

Saimes galds

Saime ir kopums, ko veido cilvēki, cilvēku grupas, retāk tautas, kam ir kāda kopīga īpašība, piemēram, radniecība.

Galds ir mēbele, ko veido plakana virsma, kas balstās uz kājām vai pamatnes. Vienus no pirmajiem galdiem izgatavoja ēģiptieši – t bija akmens vai metāla platformas, uz kurām novietoja dažādas lietas, lai tās nebūtu jāliek uz zemes. Arī ķīnieši ļoti agri sāka izmantot galdus rakstīšanai un gleznošanai.

Latviešiem ir jēdziens “saimes galds” – tas ir galds, pie kura visiem sanākt, baudīt maltīti, izrunāties, izdziedāties, pieminēt tos, kuru vairs nav ar mums kopā, pie vajadzības arī izstrīdēties un atkal salabt. Pie saimes galda mēs esam viens veselums.

Mūsu “Saimes galds” ir sapulcējis dzīvās tradīcijas, ar kurām Latvijā esam bagāti. Šīs ir tradīcijas/vērtības, kas ir ierakstītas Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā.

 Dzīvās tradīcijas

Nemateriālais kultūras mantojums ir mūsu dzīvais mantojums – mūsu zināšanas un prasmes. Šis mantojums tiek nodots no paaudzes paaudzē un ir mainīgs, jo maināmies mēs paši. Tas mūs veido – to, cik esam spēcīgi un radoši mūsu modernajā unificētajā laikmetā. Tas mūs dara stiprus, jo ļauj izjust piederību – gan savai dzimtai un kopienai, gan savai tautai.

Dzīvā mantojuma saraksti

1. gadā pēc gadiem ilgām debatēm pasaules valstis vienojās par nemateriālā kultūras mantojuma aizsardzībai veltītas konvencijas tekstu un pieņēma pašu konvenciju. Latvija tai pievienojās 2006.gadā. Lai popularizētu dzīvā kultūras mantojuma vērtības un dalītos pieredzē, UNESCO veido starptautiskus sarakstus. UNESCO sarakstos patlaban jau ierakstītas vairāk nekā 500 vērtības no 122 pasaules valstīm.

Latvijas vārds tajos lasāms divreiz – 2003. gadā Dziesmu un deju svētku tradīcija un simbolisms Igaunijā, Latvijā un Lietuvā tika atzīts par Cilvēces mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma meistardarbu (2008. gadā iekļauts UNESCO Cilvēces Reprezentatīvajā sarakstā), 2009. gadā Suitu kultūrtelpa ierakstīta UNESCO Neatliekami glābjamā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā.

Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma saraksts

Latvijas dzīvās tradīcijas tiek uzskaitītas Nacionālajā sarakstā, ko veido paši tradīciju kopēji un Nemateriālā kultūras mantojuma padome, kas vērtē pieteikumus. Četros gados Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā ir iekļautas 24 vērtības, ar kurām jūs iepazīstinām izstādē “Saimes galds”

Pēdējoreiz atjaunināts:14.06.2021