IEPIRKUMS Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.

28.05.2015

Paziņojuma ievietošanas datums - 2015.gada 28.maijs

Iepirkuma identifikācijas numurs - LEBM 2015/5

Iepirkuma priekšmetsLatvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja eksponātēkas „Ostas noliktava” restaurācija

Eksponātēka „Ostas noliktava” (Kurzeme, Liepāja) celta 1697.gadā, Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā kopš 1940.gada. Eksponātēka „Ostas noliktava” ir Nacionālajā muzeju krājuma priekšmets ar inventāra Nr. BDM 8011. Eksponātēka atrodas valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa "Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs – celtņu komplekss" teritorijā, valsts aizsardzības Nr. 6651.

Eksponātēkas „Ostas noliktava” restaurācija notiek Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas LV 04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunošana” iepriekšnoteiktā projekta Nr. EEZLV04/INP/2013/4 „Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja Ostas noliktavas restaurācija” ietvaros. Autoruzraudzību veic arhitekte Kristīne Veinberga, arhitekta prakses sertifikāts Nr.10-0833.

Paredzamā līgumcena – 120 818,35 EUR bez pievienotā vērtības nodokļa

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 8.jūnijam, plkst. 13:00, Rīgā, Brīvības gatve 440, Administrācijas ēkā, iesniedzot tos personīgi vai atsūtot pa pastu.

Dokumentu elektroniskās versijas:


Pretendenta iesniegums dalībai iepirkumā

Pretendeta pieredze/ realizēto projektu saraksts

CV paraugs

Paredzēto tehnisko speciālistu saraksts

Informācija par pretendenta apakšuzņēmējiem un personu apvienības dalībniekiem

Tehniskā specifikācija

Finanšu piedāvājuma forma

Iepirkuma līgums

Finanšu pieteikuma forma

Iepirkuma noteikumi

Restaurācijas darbu apraksts

Tehniskais piedāvājums

Finanšu piedāvājuma pielikums

 

Pēdējoreiz atjaunināts:21.05.2016