Lielvēveru logu restaurācija

Eksponātēkas “Lielvēveri” dzīvojamās mājas logu komplektu restaurācija

Lai Lielvēveru dzīvojamo māju padarītu pieejamu apmeklētājiem, kā arī tās telpas pielāgotu iespējai nodrošināt izglītojošas aktivitātes bērnu un jauniešu nometnēm un kā amatnieku saiešanas vietu arī aukstajā un lietainajā gada periodā, 2023.g. pēc apkures sistēmas restaurācijas/rekonstrukcijas veikta logu komplektu izpēte un to restaurācija. 

Eksponātēka “Lielvēveru dzīvojamā māja” ir viena no Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja lauku ekspozīcijas “Vēveri” ēkām, valsts nozīmes kultūras piemineklis (aizsardzības Nr.6099).

Lielvēveru dzīvojamā māja celta kā guļbūve krusta pakšos uz akmens mūra pamatiem, apšūta ar vertikāli liktiem dēļiem. Mājas labajā pusē ir aukstais gals (pieliekamais), bet kreisajā mājas pusē ir saimes istaba un saimnieka gals. Ēkai  trīs fasādēs ievietoti astoņi groplogi. Vērtnes stiprinātas masīvā dēļu aplodā ar metāla kaltām gan rūpnieciski ražotām virām. No interjera aplodā iestrādāta palodze. Fasādes pusē tā pagarināta pāri apšuvumam. Aplodu gan no interjera gan fasādes nosedz profilētas noseglīstes.   T.s. “ziemas vērtnes”- izceļamas (neveramas), rūšu dalījums identisks ārējām vērtnēm.  Slēģi  izgatavoti šķērstdzīdņu tehnikā, viras kaltas, pienaglotas pie dēļu klāja.  Fasādē logi un slēģi vairākkārt krāsoti. No interjera puses krāsoti tikai t.s. “siltajā galā”.

 Restaurācijas darbu apraksts:

              Ziemas vērtnes

Darbi sākti ar ziemas vērtņu restaurāciju. Tā kā ķitējums saglabājies tikai fragmentāri un tas ir daļēji atslāņojies, nolemts vērtnes pilnībā pārķitēt. Stikla rūtis demontētas no vērtnēm. Salūzušās koka detaļas salīmētas ar mitruma izturīgo PVA D3 līmi. Vietās, kur konstatēti koksnes zudumi, iestrādāti jauni ielaidumi. Vietās, kur konstatēta krāsas atslāņošanās, tā mehāniski nokasīta (ciklejot). Visas vērtnes pēc mehāniskās krāsas slāņa noņemšanas (ciklešanas) rūpīgi pārslīpētas ar slīppapīru. Pirms vērtņu stiklošanas, tās gruntētas ar karstu lineļļas pernicu. Ziemas loga rāmji iestikloti ar 2 mm bieziem stikliem, tādējādi ievērojot izgatavošanas laikam atbilstošu stikla rūts biezumu. Katra stikla rūts pienaglota ar četrām 15mm garām nagliņām bez galvas. Pēc iestiklošanas rūtis ieķitē ar lineļļas ķiti. Ķitei ļauj apžūt divas nedēļas logu rāmjiem atrodoties horizontālā stāvoklī, lai rūts nenoslīd un nedeformē ķitējumu. Pirms rāmju krāsošanas stikla rūtis no abām pusēm pa perimetru aplīmē ar krāsotāju līmlenti, tādējādi nodrošinot to, ka krāsošanas procesā netiek nosmērēta stikla rūts. Loga rāmjus krāso ar lineļļas krāsu trīs kārtās. Krāsas tonis piemeklēts pēc iespējas tuvāk oriģinālajam logu tonim un saskaņots ar darbu vadītāju. Izgatavoti divi trūkstošie ziemas rāmji. Tie tā pat stikloti ķitēti un krāsoti kā oriģinālie ziemas rāmji.

Logu iekšējās aplodas, palodzes un noseglīstes

Restaurācijas darbi tika sadalīti divos posmos. Sākotnēji restaurēta logu iekšējā daļa. Tas darīts tāpēc, ka brīdī, kad ziemas rāmji ir restaurēti tos var uzstādīt to paredzētajās vietās, tādējādi nodrošinot iespēju demontēt ārējās vērtnes un slēģus, kā arī būtu netraucēta piekļuve logu ārējai daļai. No iekšpuses logu aplodu, palodžu un noseglīšu nenoturīgais krāsas slānis mehāniski noņemts (ciklejot). Vietās kur konstatēti koksnes zudumi izgatavoti jauni ielaidumi. Logu iekšējā daļa pirms gruntēšanas pārslīpēta ar slīppapīru. Logu iekšējā daļa krāsota ar tāda paša toņa lineļļas krāsu trīs kārtās. Pēc krāsas nožūšanas logu ailās iemontētas restaurētās ziemas logu vērtnes. Demontētas ārējās logu vērtnes un slēģi. 

Ārējās logu vērtnes

Tā kā logu vērtņu ķitējums saglabājies tikai atsevišķos fragmentos un arī tam novērojama atslāņošanās, tika nolemts vērtnes pilnībā pārķitēt. Stikla rūtis ir demontētas no vērtnēm. Salūzušās koka daļas salīmētas ar mitrum izturīgo PVA D3 līmi. Vietās kur konstatēti koksnes zudumi iestrādāti jauni ielaidumi. Vietās, kur konstatēta krāsas slāņa atslāņošanās tas mehāniski nokasīts (ciklejot). Visas vērtnes pirms gruntēšanas rūpīgi pārslīpētas ar slīppapīru. Pirms vērtņu stiklošanas, tās gruntētas ar karstu lineļļas pernicu. Vērtnes iestiklotas ar 2mm bieziem stikliem tā pat kā ziemas rāmji. Katra stikla rūts pienaglota ar četrām 15mm garām nagliņām bez galvas. Pēc iestiklošanas rūtis ieķitētas ar lineļļas ķiti. Ķitei ļauj apžūt divas nedēļas logu rāmjiem atrodoties horizontālā stāvoklī, lai rūts nenoslīd un nedeformē ķitējumu. Pirms rāmju krāsošanas stikla rūtis no abām pusēm pa perimetru aplīmē ar krāsotāju līmlenti, tādējādi nodrošinot to, ka krāsošanas procesā netiek nosmērēta stikla rūts. Logus krāso ar tāda paša toņa lineļļas krāsu trīs kārtās.

 Metāla aprīkojums

Tas logu vērtņu metāla aprīkojums, kas slikti turas pie vērtnēm un kam ir konstatēti zudumi, demontēts, izraujot bojātās naglas. Aprīkojums, kas ir mehāniski noturīgs, netiek demontēts. Demontētais metāla aprīkojums attīrīts no korozijas izmantojot elektrolīzes procesu (detaļas tiek uz noteiktu laiku iegremdētas sārma šķīdumā un pieslēgtas līdzstrāvas elektriskajai ķēdei). Elektrolīzes vannā attīrītais aprīkojums nožāvēts un nokracēts ar tērauda kracbirsti. Tās metāla aprīkojuma daļas, kuras netika demontētas, arī norecētas ar tērauda kracbirsti. Trūkstošās metāla aprīkojuma detaļas izgatavotas no jauna dzelzs skārda, ievērojot oriģinālā aprīkojuma izmērus, formas un tehnoloģiju. Tām aprīkojuma detaļām, kurām konstatēti zudumi, zudušie fragmenti izgatavoti ņemot vērā analogu oriģinālu un piestiprināti, izmantojot elektrometināšanu. Metāla aprīkojums pirms gruntēšanas attaukots ar ksilolu un pēc tam gruntēts ar metālam paredzētu grunti. Metāla aprīkojums, kurš stiprinās loga aplodām iekšpusē un ārpusē (vērtņu, slēģu un krampju kāši) nokrcēts ar tērauda kracbirsti attaukots ar ksilolu un gruntētas ar metālam paredzētu grunti. No jauna izgatavotās detaļas attaukotas ar ksilolu un gruntētas bez kracēšanas. Slēģu viras un krampji netika demontēti, jo labi turējās tiem paredzētajās vietās. Tie tika nokracēti ar tērauda kracbirsti, tādējādi attīrot tos no irdenajiem korozijas produktiem, kā arī no atslāņojušās krāsas. Pēc tam attaukoti ar ksilolu. Ar caurspīdīgu gruntskrāsu Owotrol krāsotas slēģu viras un krampji, kuri oriģināli bijuši bez pārklājuma. Sešiem slēģiem viras un krampji nokracēti, attaukoti un krāsoti ar lineļļas krāsu, jo oriģināli bijuši krāsoti tādā pašā tonī kā slēģu ārpuse un pārējie logi. Demontētais logu vērtņu  metāla aprīkojums uzmontēts atpakaļ tam paredzētajās vietās, izmantojot 20mm garas dzelzs naglas ar plakanu, gludu, aptuveni 6mm platu galvu. Trūkstošie kāši uzstādīti logu aplodās.

Viss metāla aprīkojums, kurš sākotnēji bijis krāsots, nokrāsots ar tāda paša toņa lineļļas krāsu, ar kādu logi, trīs kārtās.

Slēģi

Slēģi demontēti, ar ūdenī samērcētu sūkli notīrīti netīrumi no slēģu nekrāsotajām pusēm. Krāsas slānis, kurš atslāņojies un bojāts, mehāniski noņemts ( ciklejot un šāberējot). Ciklētā slēģu virsma, pēc tam pārslīpēta ar slīppapīru. Vietām, kur konstatēts kāds atšķēlies fragments, tas pielīmēts, izmantojot PVA D3 līmi. Slēģi gruntēti ar karstu lineļļas pernicu. Desmit slēģiem ar lineļļas krāsu krāsota ārpuse trīs kārtās. Seši slēģi krāsoti no abām pusēm ar lineļļas krāsu trīs kārtās.

Logu ārējās aplodas, palodzes un noseglīstes

Ārpuses logu aplodu, palodzu un noseglīstu nenoturīgais krāsas slānis mehāniski noņemts (ciklejot). Vietās kur konstatēti koksnes zudumi izgatavoti jauni ielaidumi. Visas nociklētās logu daļas pārslīpētas, izmantojot slīppapīru. Logu ārpuse krāsota ar tāda paša toņa lineļļas krāsu trīs kārtās. Pēc krāsas nožūšanas logu

Dzīvojamās mājas logu komplektu restaurāciju veica SIA “Dots” par Kultūras ministrijas piešķirto Valsts budžeta finansējumu.

Pēdējoreiz atjaunināts:10.01.2024