Jūras piekrastes koka zvejas laivas restaurācija

Laiva BDM 45027 izvietota Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja “Kurzemes zvejnieku ciems” patstāvīgajā ekspozīcijā un ir publiski pieejama. Laivas eksponēšanas vieta ir izvēlēta maksimāli atbilstoši tās dabīgajiem, vēsturiskajiem, neaktīvā zvejas perioda uzglabāšanas apstākļiem. Tā izgatavota 20 gs. vidū no koka, kurš pastiprināts, aprīkots ar metāla elementiem. Vēlākos gados aprīkota ar iekšdedzes dzinējiem, metāla lokšņu materiāla apšuvumu.

Veiktie darbi

Lai veiktu restaurācijas darbus tā tika pārvesta uz koka restaurācijas darbnīcu, izveidojot speciālu atbalstošu konstrukciju, lai izvairītos no korpusa deformācijas pārvešanas laikā.

Pirms darbu uzsākšanas veikts rūpīgs laivas tehniskā stāvokļa izvērtējums, kurā konstatēja vēl papildu bojājumus. Laiva pilnībā bija zaudējusi savu apakšdaļu, kas bija saskarē ar augsni.

Pēc netīrumu, apaugumu notīrīšanas un sekundāru labojumu demontāžas pilnībā bojātās konstrukciju daļas aizstātas, mazāk bojātās vietas protezētas ar atbilstošu materiālu. Virsmas apdare veidota atbilstoši orģinālam.

Konstruktīvi nostiprināts laivu korpuss. Visas oriģinālās metāla daļas apstrādātas ar pretkoroziju sastāvu un krāsotas.

Pēc analogiem paraugiem pilnībā rekonstruēta stūrmaņa kajīte. Atjaunots tās metāla apšuvums.

Laivas aizmugurē izgatavota trūkstošā dzenskrūve, attīrīta, nostiprināta stūres aste. Atjaunots motors.

Lai laivu varētu apmeklētāji apskatīt arī no iekšpuses, ir izbūvētas kāpnes un dēļu klājs.

Darba rezultāta novērtēšanai, laiva apmeklētājiem tiks atklāta uzsākot 2024.g. vasaras sezonu.

Restaurācijas darbus veica SIA “RERE MEISTARI” par Kultūras ministrijas piešķirto Valsts budžeta finansējumu.

Pēdējoreiz atjaunināts:10.01.2024