Teņa diena un tās ticējumi

Sava vieta senajā laika skaitīšanā ir saulgriežiem, un sava - svinamajām dienām, kas tradīciju aprakstos sauktas arī par pasvētdienām, laikmetiem un laika dienām. Teņa (arī Tenīsa, Tanīsa, Tanīša un Tuņņa) diena svinama 17. janvārī, un iezīmē ziemas vidu. Aprakstos visbagātīgāk saglabājušās Teņa dienas tradīcijas,  kas nodrošina cūku labklājību zemnieka sētā, dažviet Teņa diena vienkārši saukta par cūku vai cūkaušu dienu, savukārt, Tenis, ierindojoties starp citiem lopu patroniem, ir cūku aizgādnis.

Teņa dienas ticējumi:

 • Tanīša dienu sauc arī par Teņa, Tuņņa, Tenīsa, cūkaušu un kuņģa dienu.
 • Tanīsa dienā jāēd cūkas auss, lai padotos labi sivēni. /Jaunrauna/
 • Teņu dienā jāvārot cūkas galva un gani labi jāsabarojot, tad cūkas tanī gadā labi padodoties. /Lubāna/
 • Cūku Tenīsīša dienā jāskrien ap cūku aizgaldu un jāskaita: "Cik pēdiņu ap kūtiņu, tik cūciņai sivēniņu. /Smiltene/
 • Tuņņu vakarā visiem jāvāra cūku kājas un ja ir, tad arī galvas puse. Ja saimniece grib, lai tai laba cūku laime, tad ieteicams noskaitīt šo pantiņu:
  Paldies saku Tunnītim,
  Man cūciņas diesin gan:
  Piecas cūkas, seši vepri,
  Simtiņš baltu sivēntiņ. /Skrunda/
 • Tenīsa dienā jāiet ar zvaniem uz cūkkūti dziedāt:
  Ak tu, cūku Tenīsiņ,
  Tavu skaistu sivēniņ:
  Pati cūka zābakos,
  Sivēniņi kurpītēs. /Tirza/
 • Tenīsā vāra galvas pusi un iet uz cūku baznīcu (cūkkūts) dziedāt:
  Ak tu cūku Tenīsiņ,
  Tavu skaitu sivēniņu!
  Pat cūka zābakos,
  Sivēniņi kurpītēs.
  Tenīsiņš slaistījās
  Cūkkūtiņas pakaļā,
  Nāc, Tenīs, cūkkūtī,
  Dod mums skaistus sivēntiņus.
  Ak tu cūku Tenīsiņ,
  Cik tev bija lielu cūku?
  Piecas, sešas lielas cūkas,
  Simtiņš mazu sivēniņu. /Tirza/
 • Vakarā priekš Tenīsa gatavojas uz cūku svētkiem, pie kam ratiņus iznes ārā. Tenīsa rītā, kamēr vēl cūkas nav barotas, visi nomazgājas un saģērbjas, pēc kam iet uz cūkkūti. Cūku gans uzkāpj ar zvanu uz kūts un zvana, pārējie dzied: "Ak tu cūku Tenīsiņ." Pusdienām vāra zīdeni ar cūkas galvas pusi. Ganam jāaiznes un jāaprok cūkas purna virspuse tajā druvā, kur nākamo gadu tiks cūkas ganītas, jo tad pēdējās tur rokot un mierīgi ēdot visu nākošo vasaru. /Tirza/
 • Teņa diena ir sieviešu svētdiena. Viņu svinot, puiši un meitas brauca uz krogiem dancot, tad augot labi sivēni. /Rūjiena/
 • Teņa diena ir cūku diena. Šai dienā nedrīkst vairāk nekā darīt, kā tikai plūkt spalvas. Ja šai dienā šuj, tad cūkas rok. Ja vērpj, tad cūkas saslimst ar griešanās kaiti. Vispār strādāt nav brīv. Jāēd cūkas gaļa un cūkgani jāved uz krogu izdancināt, lai izdotos labi sivēni. /Rīga/
 • Tanīsa dienā vajaga saimniekam un saimniecei krietni sadzerties, lai kustoņi būtu tik brangi, ka līgojas.
 • Tanīsa dienā saimnieks ar saimnieci nedrīkst bārties, tad cūkas sprāgst.
 • Teņa jeb Tenīšu dienā nav brīvu strādāt. Šai dienā jāēd cūkas galva un cūkgani jāved uz krogu izdancināt, lai izdodas labi sivēni. /Rūjiena/
 • Tuņņu dienā sasauc visus bērnus kopā un rāda viņiem kā Tunni dzen. Viens paņem cūkas galvu, spaini ar ūdeni un uziet istabas augšā. Istabas apakšā viens tur maisu, kur Tunni dzīt iekšā. Kas atrodas istabas aug-
  šā, met cūkas galvu maisā un līdz ar to lej bērniem ūdeni virsū un saka, ka Tenis mīž. Cūkas galvu tanī vakarā vāra. /Vandzene. /
 • Tenīsīša dienā jāvizinās no kalna, lai gari lini paaugtu. /Smiltene/
 • Tanīsa dienā saimniece saliek uz cirvja kāta maizes un gaļas gabaliņus un pieaicina suni. Ja suns pirmo ņem gaļas gabalu, tad būs labs gaļas gads: cūkas labi padosies.

 Laika pareģojumi:

 • Kad Tenīsa dienā saule spīdot, tad tanī gadā tiekot brieduši rudzi. /Jaunroze/
 • Ja Tenīšdienā migla, tad pavasarī gaidāmi plūdi. /Aloja/
 • Ja Tanīsa diena ir sausa, tad siena laiks ar būs sauss. Bet ja Tanīsa diena ir slapja, tad siena laiks arī būs slapjš. /Aumeisteri/
 • Ja Tenīša dienā saule spīdot tikai kamēr pusdienu padod, tad nākošā vasarā labs siena laiks. /Kauguri/
 • Ja Tanīsa dienā no jumtiem nopil tik daudz palāses, ka gailis var padzerties, tad tai gadā būs laba raža. /Plāņi/
 • Ja Tuņņu dienā gailis dabon no zemes nodzerties un sveču dienā vērsis, tad pareģo auglīgu gadu. /Vandzene/

Tanīss un Sveču diena reiz strīdējušies. Tanīss sacījis, cik viņš esot stiprs. Sveču diena viņam atbildējusi: "Ja es būtu tavā vietā, es govij teļu vēderā
sasaldētu un putras podam ar neļautu uzvirt. /Plāņi/

 Mīklas:

 • Nekas nesāp, bet vienmēr sten. /Cūka/
 • Branga resna madāma, divrindu pogas pa vēderu. /Cūka/
 • Kas bez lāpstas dobi rok? /Cūka/
 • Saime ēd, galds runā. /Cūka un sivēni/
 • Liels, liels mežs, visiem kokiem gali pāršķelti. /Cūkas sari/

* Modeļu lomās Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja darbinieki 

Pēdējoreiz atjaunināts:16.01.2023