PRAKTIKANTES NO LATVIEŠU DIASPORAS

Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā savas vasaras prakses dienas pavada lieliskas latviešu diasporas praktikantes - Emma, Emilija un Laura.

Ar Amerikas latviešu apvienības (ALA) kā finansiālu, tā arī morālu atbalstu , šogad uz Latviju devās 15 jaunieši no  Amerikas un Kanādas. 8.jūlijā kultūras ministre Dace Melnbārde tikās ar vasaras programmas dalībniekiem. Prakse ir nodrošinājusi iespēju jauniešiem gūt reālu priekšstatu par Latvijas ikdienas dzīvi, kā arī gūt padziļinātu izpratni par Latvijas kultūru un vēsturi.

Praksē gājuši ne tikai Brīvdabas muzejā, bet arī Latvijas Okupācijas muzejā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Latvijas Nacionālajā arhīvā, Latvijas Kultūras akadēmijā un citviet.

Saimenieka meita biju,

Māku darbu skubināt:

Aizgājuse druviņā,

Līdu rudzu gubiņā [..]. LD 28115-0

 

Pēdējoreiz atjaunināts:09.07.2015