Pirmssvētku noskaņā atvērts Ziemeļkurzemes lībiešu etnogrāfisko priekšmetu katalogs

Š.g. 17. novembrī, dienu pirms Valsts svētkiem,  Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja Lībiešu sētā notika kataloga “Ziemeļkurzemes lībiešu etnogrāfiskie priekšmeti Latvijas muzeju krājumos” atvēršanas svētki. Katalogs tapis sadarbībā ar Latvijas Universitātes Lībiešu institūtu un tā  uzdevums ir popularizēt lībiešu etnogrāfisko mantojumu un rosināt plašāku lībiešu materiālās kultūras izpēti.

Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā atrodas no Baltijas jūras krasta Kurzemes pussalas ziemeļu malas pārvesta un rūpīgi nākamajām paaudzēm glabāta autentiska lībiešu sēta – Lūžņas ciema “Dēliņi”. Ēkas  celtas laikā no 1819. gada līdz 20. gs. sākumam un  veido savdabīgu trīs pagalmu apbūvi, kurā apskatāma arī plaša sadzīvē lietotu priekšmetu ekspozīcija. Likumsakarīga ir muzeja vēsturnieku vēlme apzināt, apkopot un sistematizēt lībiešu etnogrāfisko mantojumu kopumā. Šajā katalogā publicēti ne tikai Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja, bet arī Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Ventspils muzeja, kā arī Rojas Jūras muzeja – krājumos atrodamie Kurzemes lībiešu etnogrāfiskie priekšmeti. Katalogu papildina priekšmetu apraksti, attēli un apraksts par šo krājumu rašanās vēsturi un lībiešu etnogrāfisko priekšmetu vākšanu Latvijā.

“Salīdzinājumā ar lībiešu valodas, jaunāko kultūrvēstures un arheoloģijas pētījumu klāstu, etnogrāfisko pētījumu diemžēl ir krietni mazāk. Tas saistīts ar to, ka lībiešu tradicionālās kultūras pētniecības avoti nav pietiekami apzināti, arī tādēļ, ka tie atrodas dažādos krājumos gan Latvijā, gan ārpus tās. Daudzi ar lībiešiem saistītie priekšmeti ir iekļauti vairāku Latvijas muzeju krājumos, bet nav atsevišķi nodalīti. Lai iegūtu iespējami pilnīgu ainu par lībiešu etnogrāfisko mantojumu, 2018. gadā sāku četru Latvijas muzeju – Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Rojas Jūras zvejniecības muzeja, Ventspils muzeja – krājumu pārbaudi, lai apzinātu un apkopotu ar lībiešiem saistītos priekšmetus. Vienlaikus strādāju arī ar periodiku un muzeju zinātniskajiem arhīviem. Tas bija lēns un darbietilpīgs process, kas soli pa solim ļāva izveidot un vienā katalogā apkopot Latvijas muzejos atrodamos lībiešu etnogrāfiskos priekšmetus” – stāsta kataloga sastādītāja Irisa Priedīte.


Šajā katalogā priekšmeti sakārtoti tematiski, aptverot gandrīz visas lībiešu materiālās kultūras nozares: zvejas rīkus un piederumus, zivju apstrādes inventāru, mājsaimniecību, dzīvojamās mājas iekārtas priekšmetus, lauksaimniecības, lopkopības un mežsaimniecības priekšmetus. Ir arī lietas, kas raksturo amatniecību un lībiešiem raksturīgās tekstilijas.

Katalogu iespējams iegādāties Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja biļešu kasē.

 

Pēdējoreiz atjaunināts:17.11.2022