IEPIRKUMS

23.08.2013

Paziņojuma ievietošanas datums - 2013.gada 22.saugusts

Iepirkuma identifikācijas numurs - LEBM 2013/3 KPFI

Iepirkuma priekšmets – Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja saimniecības korpusa ēkas (01001270528024-001) un fondu glabātuves ēkas (01001270528025) fasāžu vienkāršotā renovācija.

Būvdarbi tiek plānoti projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja saimniecības korpusā un fondu glabātuvē” ietvaros, kuram piesaistīts Klimata pārmaiņu instrumenta finansējums (KPFI).

Pasūtītājs patur tiesības pārtraukt iepirkuma procedūru bez rezultātiem, ja Projektā paredzēto mērķu sasniegšanai pieejamais finansējums būs nepietiekams.

CPV kods: 45262700-8 (ēku rekonstrukcija)

Būvdarbi objektā jāpabeidz līdz 2014.gada 30.maijam.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2013.gada 14.oktobrim, plkst. 13:00, Rīgā, Brīvības gatve 440, Administrācijas ēkā, iesniedzot tos personīgi vai atsūtot pa pastu.

 

Pēdējoreiz atjaunināts:23.08.2013