Brīvdabas muzeja vasaras sezona 2012

Jauki, jauki Dieviņš dara,
Vasariņu sūtīdams:
Puķes zied, putni dzied,
Pieguļnieki stabulē.

Brīvdabas muzejs uzsāk vasaras sezonu

 

Šo svētdien, 6. maijā no plkst.12.00 Brīvdabas muzejs aicina uz vasaras sezonas atklāšanu.

 

Jau no plkst. 10.15 aicinām baudīt cīruļu treļļus, lakstīgalu pogāšanu, strazdu svilpošanu, zvirbuļu čiepstēšanu, ūbeļu dūdošanu, žubīšu un citu muzejā mītošo putnu dziesmas ornitologa vadībā. Interesentu tikšanās pie muzeja Galvenajiem vārtiem.

 

Par godu zirgu aizgādņa Ūsiņa dienai pie Priedes kroga būs sastopami zirgi un poniji, bet kroga maizes krāsnī tiks gatavota īsta lauku maize. Maizes tapšanas procesu vērot aicināti arī apmeklētāji.

 

No plkst.12.00 līdz 14.00 Kurzemes sētā folkloras kopu "Dandari" un "Dimzēni", kā arī muzeja viesu sadziedāšanās,  gavilēšana un apdziedāšanās, ieskandinot astoņdesmit gadus, kopš Brīvdabas muzejs atvērts apmeklētajiem.

 

Pēc garajiem ziemas mēnešiem, kas pavadīti, pinot, kaļot, tēšot un citus darbus veicot, pie ekspozīciju ēkām atkal būs sastopami muzeja amatnieki. Par bērnu prieku gadās seno koka spēļu meistars Aldonis Baldiņš Kurzemes sētā, bet muzeja piemiņas monētu izkalt aicinās kalējs Vilnis Vincēvičs Mērsraga smēdē.

Pēdējoreiz atjaunināts:07.05.2012