BRĪVDABAS MUZEJS AICINA PIETEIKTIES DALĪBAI 50. GADATIRGŪ

Izmaiņas Gadatirgus 2020 organizēšanā saistībā ar Ārkārtas situāciju valstī!

Līgumu slēgšana ar amatniekiem par dalību Gadatirgū notiks no š.g. 20. aprīļa līdz 14. maijam katru darba dienu no 10.00-16.00.

Ekspertu komisijas dienas ir pārceltas uz  15. un 16. aprīli.

Piedāvājam Līgumu slēgt arī elektroniski, abpusēji parakstot to ar drošu elektronisko parakstu. Lūgums par informēt par vēlmi parakstīt līgumu elektroniski, rakstot uz Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi! .

Pirms ierodieties slēgt līgumu, lūdzam veikt rēķina apmaksu. Rēķinu sagatavojam elektroniski un to nosūtīsim no elektroniskās pasta adreses Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi!   uz Jūsu pieteikuma veidlapā norādīto elektronisko pasta adresi.

Tikai pēc rēķina apmaksas tiek izsniegti visi nepieciešamie dokumenti (transporta caurlaides, dalībnieku aproces, galda karte, kā arī noteikta tirdzniecības vieta).

Lūgums sekot līdz valdības paziņojumiem par noteikumiem vīrusa ierobežošanai!

>>>III<<<

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs no otrdienas, 4. februāra aicina pieteikties dalībai jubilejas – jau 50. – Latviešu tautas lietišķās mākslas darinājumu Gadatirgū, kas notiks 6. un 7. jūnijā. 

Arī šogad Brīvdabas muzejs aicina amatniekus, pārtikas izstrādājumu tirgotājus, kā arī sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus pieteikties dalībai Gadatirgū. No 4. februāra aicinām pieteikties meistarus, kuri darina lietišķās mākslas izstrādājumus, izmantojot un iespaidojoties no latviešu tautas arheoloģiskā un etnogrāfiskā mantojuma. Dalībnieku izvēlē priekšroka tiks dota tradicionālo amatu pratējiem: audējiem, rokdarbniekiem, kalējiem, rotkaļiem, ādas un koka izstrādājumu darinātājiem, pinējiem un podniekiem. Lai piedalītos Gadatirgū, darbiem ir jābūt kvalitatīviem un darinātiem no tradicionāliem materiāliem. Veicot dalībnieku atlasi, tiks ņemts vērā arī tas, lai meistari būtu no visiem Latvijas novadiem. Arī šogad, veicot jauno dalībnieku atlasi, Gadatirgum piedāvātos izstrādājumus vērtēs muzejā izveidota ekspertu komisija. Izvēloties arī pārtikas izstrādājumu tirgotājus un ēdinātājus, dosim priekšroku vietējiem mājražotājiem un Latvijas tradicionālajiem ēdieniem. 

Kopš 1971. gada, kad Gadatirgus tika sarīkots pirmo reizi, neviens cits pasākums Latvijā nav pulcējis vienkopus tik daudz dažādu daiļamatnieku. Jau sākotnēji Gadatirgū nozīmīga bija ne vien tirgošanās, bet savā pamatidejā tā bija un ir tautas lietišķās mākslas izstāde, konsultāciju un ieteikumu vieta, iespēja parādīt prasmi darināt dzīvei nepieciešamos priekšmetus skaisti. Tā ir skola amatniekiem un apmeklētājiem. Te tiekas un satiekas, spriež un pārspriež, lielās un dižojās ar veiksmīgi darinātajiem podiem, segām, groziem, karotēm, cimdiem un vēl, un vēl…

Gadatirgum valsts kultūrtelpā ir ļoti nozīmīga vieta un tas allaž bijis svarīgs tautas nacionālās pašapziņas stiprinātājs. Līdzīgi kā dziedātāji un dejotāji pulcējas Dziesmu un Deju svētkos, tā amatnieki un tautas lietišķās mākslas meistari ik gadu sabrauc no visām Latvijas malām, lai rādītu savas prasmes, dalītos ar pieredzi un smeltos jaunus iespaidus turpmākajam darbam. Gadatirgus kuplināšanā piedalās ne vien amatnieki, bet arī folkloras kopas, deju grupas, dziedātāju ansambļi, kapelas, seno spēļu un rotaļu pratēji, nacionālo ēdienu darinātāji un citi dalībnieki. Viņi ir tie, kas kopj, radoši pārveido un iepazīstina mūsdienu sabiedrību ar latviešu tautas tradicionālo kultūru.

Pieteikšanās beigu termiņi

12. marts: amatniekiem, kas jau iepriekš ir piedalījušies Gadatirgū;
12. marts: grāmatu tirgotājiem;
27. marts: pārtikas un ēdināšanas uzņēmumiem;
2. aprīlis: amatniekiem, kas iepriekš nav piedalījušies Gadatirgū.

2019. gadā Gadatirgū piedalījās 549 tirgotāji ar amatniecības darinājumiem, 21 grāmatu tirgotāji, 185 pārtikas izstrādājumu tirgotāji,18 ēdinātāji un tā apmeklējums bija vairāk nekā 36 000.

Vairāk par pieteikšos dalībai Gadatirgū: http://brivdabasmuzejs.lv/gadatirgus/

Pēdējoreiz atjaunināts:03.02.2020