Ar 9. septembri turpinās nodarbību cikls par etnogrāfiskajām zināšanām mūsdienās

Latvijā ir sācies jauns mācību gads, un Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā turpinās 2023. gada pavasarī aizsāktais izglītojošo nodarbību cikls “Etnogrāfiskās zināšanas un prasmes modernai sabiedrībai”.

Šoruden visus interesentus aicinām apmeklēt trīs nodarbības Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja Priedes krogā – 2023. gada 9. septembrī, 7. oktobrī un 4. novembrī, sākums ikreiz plkst. 11.00. Katru nodarbību veido divas daļas – pirmajā tiksimies ar Latvijā zināmiem pētniekiem, kuru pētniecisko interešu lokā ir latviešu zemnieks un tā dzīvesveids. Pirmā  daļa tiks tiešsaistē translēta muzeja facebook kontā. Otrajā daļā dosimies aplūkot muzeja ekspozīciju vai tiksimies ar latviskās dzīves ziņas praktiķiem, šī sadaļa būs pieejama tikai klātienes formā.

 9. septembrī IZGĪTĪBA

Plkst. 11.00 ­­ Dr. hist. Gvido Straube “Latviešu zemnieku ceļš uz gara gaismu un atmodu”

Lekcijā uzzināsim par latviešu bērnu izglītības iespējām lauku vidē 17. un 18. gs., Zviedrijas karaļa Gustava II Ādolfa lomu skolu izveidē Vidzemes zemnieku bērniem, apgaismības un brāļu draudžu darbības ietekmi uz pirmās latviešu inteliģentu kārtas veidošanos, kas kļūst par izšķirošu faktoru t.s. veclatviešu kustības un jaunlatviešu kustības izveidē, nodrošinot  nacionālo atmodu 19. gs.    

Plkst. 12.30 Dr. hist. Mārtiņš Kuplais un Miķelis Rikveilis  vada ekskursiju “Ar izglītību saistītās 18. gadsimta zemnieku celtnes Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā

Ekskursijas laikā tiks apmeklētas divas muzeja eksponātēkas: dzīvojamā rija – skola, kas uz muzeju pārvesta no  Valmieras “Brežu” mājām, un brāļu draudzes nams  no “Jaunmežuļiem” Plāņos. Būs iespēja uzzināt par dzīves veidu dzīvojamā rijā 18. gs. un gūt ieskatu hernhūtiešu mācībā, kādēļ latvieši pievērsās brāļu draudžu kustībai, ar ko tā bija īpaša un kādas neizdzēšamas pēdas tā atstājusi  latviešu kultūrā un mentalitātē.

Dalība 9. septembra nodarbībai jāpiesaka, aizpildot pieteikšanas anketu līdz 8. septembrim:  https://form.jotform.com/232455271833355

 7. oktobrī VEĻU LAIKS

Plkst. 11.00 – Dr. hist. Gunita Zariņa “Liecības par zemnieka dzīvi un veselību Latvijā 14.18. gs.”

Latvijā arheoloģiskajos izrakumos pēdējo 60 gadu laikā iegūts antropoloģiskais materiāls no vairāk kā 5000 14.-18. gs. apbedījumiem pilsētās un lauku teritorijās. Tas ļauj veidot priekšstatu par Latvijas šī perioda zemnieku un pilsētnieku etnisko sastāvu, demogrāfiju, bērnu veselību, fizisko attīstību, izvērtēt paleopatoloģijas, zobu sistēmas veselību un iekļaut iegūtos datus Eiropas šī perioda iedzīvotāju kopainā. Nodarbībā uzzināsim par dzīves kvalitāti un paradumiem, kas “ierakstās” kaulu un zobu sistēmās un ļauj izvērtēt zemnieka dzīvi.

Plkst. 12.30 – Dr. biol., Mg. phil. Aīda Rancāne “Veļu laika tradīcijas”

Nodarbībā uzzināsim, kad svētījamas garu dienas, tēvu laiks, zemlikas jeb dievaine. Izzināsim simbolus, kas tautas mutvārdu tradīcijā – dziesmās, rotaļās, pasakās un nostāstos atklāj mūsu senču priekšstatus par nomiršanu un Viņsauli. Atbildēsim uz jautājumiem, kā un kāpēc latvieša sētā tiek aicināti mirušo radinieku gari, un tiem tiek  gatavots īpašs mielasts? Visbeidzot, vai veļu mielošanai ir vieta mūsdienu latvieša ikdienas un svētku ritējumā? Šī būs reize, kad līdzās sarunām skanēs tautas dziesmas, kas ir daļa no garīgā mantojuma, ko esam saņēmuši no saviem senčiem.

 4. novembrī PATRIOTISKAIS MĒNESIS

Plkst. 11.00 Dr. hist. Ēriks Jēkabsons “Latviešu zemnieki Krievijas impērijas armijā 19. gs. – 20. gs. sākumā”

Lekcijā iepazīsim aizmirstu latviešu sabiedrības daļu, kas bija saistīta ar militāro dienestu Krievijas impērijas armijā - gan obligātajā, gan profesionālajā dienestā. Gūsim ieskatu tiesiskajā regulējumā, karadienesta apstākļos un vietu sabiedrībā pēc atgriešanās civilajā dzīvē.

Plkst. 12.30 – Andris Balcers ”Karavīra dzīve  pēc kara” un Dr. hist. Rūdolfa Brūža vadīta ekskursija muzeja ekspozīcijā.

Vīru kopas “Vilki” dalībnieks Andris Balcers stāstīs par pieredzēto, dokumentējot latviešu karavīru – divu Pasaules karu  un Latvijas Neatkarības kara dalībnieku liecības. Analizēsim, kādas raksturīpašības ļāva saglabāt augstu cīņas motivāciju un ticību Latvijai visa mūža garumā.

Noslēgumā  Brīvdabas muzeja vēsturnieks Dr. hist. Rūdolfs Brūzis vadīs ekskursiju atvaļinātā kareivja sētā “Āboli”, kas uz muzeju pārvesta no Basiem.  

Nodarbības pieejamas ikvienam interesentam, iegādājoties muzeja biļetei atbilstoši cenrādim. Pasākumā tiks fotografēts un filmēts. Iegūtie fotoattēli un video var tikt izmantoti muzeja darba atspoguļošanai un popularizēšanai.

Nodarbību cikls tiek īstenots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda  un Latviešu Fonda atbalstu.

Pēdējoreiz atjaunināts:06.09.2023