Andas Ābeles "Dieva dziesmas"

  Brīvdabas muzejs nav iedomājams bez gadskārtu svētkiem un tradicionālās kultūras pasākumiem. Tautas dziesmas, danči un rotaļas gluži kā dzīvības dvaša atdzīvina muzeja senās sētas. Tautas tradīciju pasākumos vēstures materiālās liecības un nemateriālais kultūras mantojums saplūst vienotā veselumā. Tādēļ vienmēr esam priecīgi uzņemt pie sevis ciemos tradīciju kopējus – folkloras kopas, kapelas, amatniekus u.c.

Anda Ābele

   Pēdējā gada notikumi pasaulē ciemošanos ir ļoti ierobežojuši, dziesmas un muzicēšana muzejā pieklususi. Tomēr, tāpat kā zem ziemas sniega segas jau mostās asni, lai pavasarī sazeltu un sazaļotu, tāpat arī mēs - gaidot brīdi, kad varēsim tikties visi muzeja sētās, uzsākam jaunu video pasākumu ciklu.

  Mūsu pirmā viešņa ir mūziķe, koklētāja, folkloras kopu “Laiva” un “Ceļteka” vadītāja  Anda Ābele. Iesākot gadu un arī  līdz šim nebijušu pasākuma formu, Anda Ābele dziesmās piesauks, daudzinās un lūgs palīgos dievības – Dievu, Laimu un Māru.  Savukārt mums būs iespēja iepazīties ar dažādu novadu tautas dziesmu melodijām, Andas Ābeles balsi, koles spēli un pasaules izjūtu, ieklausoties “Dieva dziesmu” skanējumā. Sirsnīgs paldies Andai par dalīšanos ar zināšanām un savas sirds siltumu!

https://www.youtube.com/watch?v=TV-JjKVnwHs&t=106s

 Dziesmu saraksts:

1) "Dieviņš bija, Dievs palika"  (2:31)
2) "Apkārt kalnu Saule teka" (5:39)
3) "Aust gaismiņa, lec saulīte" (9:32)
4) "Maza tautu istabiņa" (11:05)
5) "Es iecēlu liepas galdu" (13:10)
6) "Cita maize klētē" (14:35)
7) "Paēduši, padzēruši" (16:16)
8) "Ļaudis ēda, ļaudis dzēra"(18:13)
9) "Kas rībēj', kas dimdēj gar istubinu'" (19:06)
10) "Mīļā Laime, Dieva meita (20:02)
Pēdējoreiz atjaunināts:26.02.2021