25. martā sākam nodarbību ciklu “Etnogrāfiskās zināšanas un prasmes modernai sabiedrībai”

Nodarbību cikls

“Etnogrāfiskās zināšanas un prasmes modernai sabiedrībai”

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs uzsāk jaunu izglītojošo nodarbību ciklu “Etnogrāfiskās zināšanas un prasmes modernai sabiedrībai”. Nodarbības notiks muzejā un to mērķis ir veidot satikšanās, zināšanu un domu apmaiņas vietu cilvēkiem, kurus interesē latviešu un citu Latvijas  teritorijā vēsturiski dzīvojošo tautu kultūras mantojums.

2023. gada pavasarī plānotajās nodarbībās muzeja apmeklētāji aicināti tikties ar zinošiem etnogrāfijas jomas ekspertiem un latviskās dzīves ziņas kopējiem: Mārīti Jakovļevu, Agri Dzeni,  Māri Zundi, Ilmu Neretu, Mārtiņu Kuplo un Aelitu un Juri Batņām.

Nodarbībās tiks aplūkotas  ar etnogrāfiju saistītas tēmas no 21. gadsimta cilvēka skatu prizmas:

  • tradicionālais zemnieku dzīvesveids,
  • dzimtas pētniecība,
  • koks kā unikāls materiāls, kas spēj saglabāt informāciju par vides faktoriem periodā, kurā tas audzis,
  • dārzs un tam raksturīgie ziedaugi, kas rotājuši mūsu vecmāmiņu puķu dobes,
  • pirts kā neatņemams latvieša zemnieka sētas elements.

Katra ikmēneša nodarbība būs organizēta divās daļās, no kuras pirmā, teorētiskā daļa, notiks Priedes krogā, bet otrā, praktiskā daļa - muzeja ekspozīcijā. Dalībnieku skaits klātienes nodarbībā ir ierobežots, tāpēc dalība jāpiesaka, aizpildot pieteikšanās formu.

Nodarbību 2023. gada pavasarī Brīvdabas muzeja Priedes krogā:

25.martā 

Plkst. 11.00 Dr. hist. Mārīte Jakovļeva -  “Zemnieka dzīve Kurzemes un Zemgales hercogistes laikā rakstīto avotu gaismā”

Plkst. 12.30 Mg. hist. Agris Dzenis – "17.-19.gs. zemnieku dzimtu un sadzīves izpētes iespējas LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumentos"

! Pieteikšanās 25. marta lekcijai: https://ej.uz/LEBM_25_marts

 22. aprīlī

Plkst. 11.00 Dr. biol. Māris ZundeSeno celtņu koka būvelementu koksne kā vēsturiskās informācijas avots

Plkst. 12.30 Mg. biol. Ilma Nereta - ”Tradicionālie ziedaugi latviešu zemnieka dārzā”

 20. maijā

Plkst. 11.00 Dr. hist. Mārtiņš  Kuplais - “Latviešu tradicionālās pirts plānojuma attīstība 19.gs. un 20.gs. 1. pusē”

Plkst. 12.30 pirtnieki Aelita un Juris Batņas - ”Kas jāzina latvietim, ejot pirtī?”  

Nodarbību klātienē iespējams apmeklēt, iegādājoties ieejas biļeti muzejā atbilstoši cenrādim.

Pasākuma laikā tiks fotografēts un filmēts. Iegūtie fotoattēli un video varētu tikt izmantoti muzeja darba atspoguļošanai un popularizēšanai.

Nodarbības tiek īstenotas ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Pēdējoreiz atjaunināts:11.04.2023