Projekta darbu gaita un noslēgums 2012. gada oktobrī Kalnvēveros

Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja direktores vietnieks - galvenais krājuma glabātājs Mārtiņš Kuplais ir sagatavojis informāciju par projekta Nr. 11-09-LL29-L413201-000006 „Kalnvēveru ēkas glabāšana, renovācija un funkcionalitātes uzlabošana” darbu gaitu un noslēgumu 2012. gada oktobra otrajā pusē Vecpiebalgā, kur atrodas lauku ekspozīcija muzejs "Vēveri".

Ar šo projekts ir noslēdzies, un muzejs ir iesniedzis projekta atsakaites dokumentus Lauku atbalsta dienestā.

Muzejs "Vēveri" ir atvērts arī ziemas sezonā, un ar projekta rezultātu iespējams iepazīties arī klātienē. Lai turpinātu "Kalnvēveru" ēkas atjaunošanas darbus, 2013. gadā muzejs plāno piesaistīt papildu finansējumu no dažādiem fondiem un projektu konkursiem.

Prezentāciju skatīt vai lejuplādēt šeit.

Pēdējoreiz atjaunināts:04.01.2013