ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstītie projekti Brīvdabas muzeja lauku ekspozīcijās

10. 05. 2012.
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Latvijas Etnogrāfiskajam brīvdabas muzejam ir divas lauku ekspozīcijas: muzejs „Vēveri” Vecpiebalgas pagastā, kā arī zvejnieka-zemnieka sēta „Vītolnieki” Papes Ķoņu ciemā Rucavas novadā. Šāds kultūrvides objektu veids starptautiskajā vidē pazīstams ar nosaukumu “in situ” – ēku saglabāšana vidē, un vietā, kur tās radušās un mūsdienās liecina par dzīves un apbūves veida straujajām izmaiņām, ļaujot tās labāk izprast un apzināties. Līdzās materiālās dzīves liecībām muzejs saglabā vēsturiski veidojušos kultūrainavu ar senatnīgām sētām, ēkām, ceļiem un koku stādījumiem, vietējo iedzīvotāju dzīvesstāstiem un tradīcijām.

Ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja unikālajās lauku ekspozīcijās 2012. gada vasarā tiks īstenoti divi projekti, kas guvuši atbalstu biedrības "Cēsu rajona lauku partnerība" un biedrības "Liepājas rajona partnerība" izsludinātajos projektu konkursos.

Muzejā „Vēveri" tiks īstenots projekts Nr. 11-09-LL29-L413201-000006 „Kalnvēveru ēkas glabāšana, renovācija un funkcionalitātes uzlabošana”, projekta kopējais finansējums Ls 11 811 apmērā. Projekta mērķis: saglabāt un renovēt "Kalnvēveru" dzīvojamo ēku muzeja "Vēveri" teritorijā, sekmēt vērtīgās lauku kultūrvides sakopšanu un ēkas funkcionalitātes uzlabošanu, lai paplašinātu un dažādotu sabiedriskās aktivitātes – izziņas, izglītības, socializēšanās un brīvā laika pavadīšanas iespējas objekta apmeklētājiem un lietotājiem. Darbu veicēji ir Brīvdabas muzeja ilgadējie partneri senceltņu atjaunošanas jomā - Vecpiebalgā pazīstamais uzņēmums "Balga". Projektu plānots īstenot līdz augusta vidum.

Zvejnieka-zemnieka sētā „Vītolnieki” tiks īstenots projekts Nr. 11-02-LL09-L413102-000001 „Materiālu iegāde "Vītolnieku" saimniecības ēku saglabāšanai” projekta kopējais finansējums Ls 6 952 apmērā. Projekta mērķis: iegādāties kokmateriālus saimniecības ēku saglabāšanai un renovēšanai zvejnieka sētas "Vītolnieki" teritorijā, sekmējot nozīmīga tautas celtniecības arhitektūras mantojuma atjaunošanu un vietējās kultūrvides sakopšanu, lai nākotnē paplašinātu un dažādotu sabiedriskās aktivitātes – kultūrvēstures izziņas, izglītības, socializēšanās un brīvā laika pavadīšanas iespējas kultūras mantojuma objekta apmeklētājiem un lietotājiem. Projekta īstenošanā iesaistīti muzeja ilggadējie partneri senceltņu atjaunošanas jomā IK "Gabaliņa Daiņa darbnīca" un SIA "Niedru jumti". Projektu plānots īstenot līdz jūlija beigām.

Projektu īstenošana – ēku tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošana – nākotnē ļaus īstenot tālākos muzeja plānus, lai ieviestu jaunus pakalpojumus iedzīvotājiem, muzeja lietotājiem, Rucavas un Vecpiebalgas novadu viesiem.

Informāciju sagatavoja:
Una Sedleniece
direktores vietniece
e-pasts: Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi!

Pēdējoreiz atjaunināts:30.11.2012