VEĻU VAKARS21.10.201818:00 — 21:00

Kad naktis kļūst garākas par dienu un pār zemi nolaižas migla, ir pienācis veļu laiks. Atdarās vārti, un ciemos ierodas senču gari – veļi, saukti arī par iļģiem, paurīšiem, vecīšiem, ķauķiem, urgučiem, māžekļiem – un saimniekam ir jārīko veļu mielasts. "Veļu vakarā", iestājoties krēslai, Hernhūtiešu saiešanas namā dziedāsim un godināsim mūsu senčus kopā ar folkloras kopām.

Pēdējoreiz atjaunināts:01.03.2018