Starptautiska konference "Nemateriālais kultūras mantojums Eiropas sociālajā telpā"

Š.g. 3.-4. septembrī Rīgā notika Starptautiskās tautas mākslas organizācijas (IOV) 15. Eiropas tautas mākslas konference

Nemateriālais kultūras mantojums Eiropas sociālajā telpā: mākslinieciskā un kultūras prakse”.

Konferencē piedalījās zinātnieki un kultūras darba organizētāji no 7 valstīm. Konference tika realizēta ar Latvijas Nacionālā kultūras centra, Latvijas Etnogrāfiskā muzeja un  IOV Latvijas biedru atbalstu.

Īstenojot UNESCO konvenciju par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, konference realizēja starptautisku dialogu, kurā tās dalībnieki prezentēja savus pētījumus par dažādiem kultūras mantojuma aspektiem, dalījās pieredzē, apmainījās ar pozitīvajām praksēm, runāja arī par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas problēmām.

Konferences noslēgumā nācās secināt, ka pētāmo jautājumu saturs un apjoms daudzās valstīs ir līdzīgs, un turpmākajos pētījumos svarīgi pievērst uzmanību:

  • Nemateriālā kultūras mantojuma formas un satura izmaiņām dažādās zemēs, noskaidrot, ko minētās izmaiņas dod, kas tās veicina vai kavē;
  • Nemateriālā kultūras mantojuma pārmantošanas problēmai, jo tās saglabāšanās iespēja daudzviet ir trausla, kuras atbalstam (lai tradīcija neizzustu) valstiskā līmenī jārada labvēlīga ekonomiskā vide, jo svarīgi lai nodarbe ar daiļamatu nepaliktu hobija līmenī, bet kļūtu par profesiju, ar kuru var nodrošināt cilvēka cienīgu dzīvi, un vienlaicīgi saglabāt nemateriālo kultūras mantojumu.

Minēto u.c. jautājumu izpēte un teorētisko atziņu uzkrāšana, kā arī kopīgā darbā iegūto rezultātu apkopošana ir nozīmīgs ieguldījums nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā.

Pēdējoreiz atjaunināts:06.09.2023