Lēmums iepirkumā „Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja ugunsdrošības inventāra piegāde”

Lēmums iepirkumā „Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja ugunsdrošības inventāra piegāde”, id. Nr. LEBM 2016/11, kas veikts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā

Pasūtītājs

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs

reģ. Nr. 90000053011

Bonaventuras iela 10, Rīga

(bij. Brīvības gatve 440, Rīga)

Iepirkums

Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja ugunsdrošības inventāra piegāde

ID Nr.

LEBM 2016/11

CPV kods

CPV kods: 35111000-5

„Ugunsdzēsības aprīkojums”

Iepirkuma priekšmeta apraksts

Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja ugunsdrošības inventāra piegāde

Paziņojums par iepirkumu, IUB

31.10.2016.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

11.11.2016.

Jautājumi un atbildes

0

Iesniegtie piedāvājumi un cena

Bez PVN

SIA “GARANT SAFETY” – 5 935,64 EUR

SIA “SPRINKLER SERVICE” – 5 876,98 EUR

SIA “Baltijas ugunsdrošības serviss” – 4 658,42 EUR

SIA “GEFLOR” – 5 546,90 EUR

SIA “NIC Ozols” – 9 988,00 EUR

SIA “FN-SERVISS” – 5 047,05 EUR

Noraidītie pretendenti un to noraidīšanas iemesli

Nav

Iepirkuma uzvarētājs

SIA “Baltijas ugunsdrošības serviss”

Iepirkuma summa, EUR bez PVN

4 658,42 EUR

Paziņojums par rezultātu, IUB

23.11.2016.

Piezīmes

 

Pēdējoreiz atjaunināts:29.11.2016