Dienvidlatgalē austās segas

Latvijas Nacionālais kultūras centrs izdevis grāmatu "Dienvidlatgalē austās segas", kuras autore ir Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja Krājumu nodaļas vadītāja, mākslas vēsturniece Daina Kraukle. 

Daina Kraukle izdevuma ievadā raksta: “Līdz šim Latvijas dienvidu pierobežas novadu amatnieku veikums ir maz pētīts. Etniski bagātīgais iedzīvotāju sastāvs, kā arī ciešie kontakti ar Baltkrieviju ir veidojuši tikai šai pusei raksturīgu izpratni par skaisto, kas amatniecībā pārsteidz ar bagātīgiem rotājumiem un košu, dzīvespriecīgu krāsu ziedu. Pētījuma pamatā ir segu kolekcija (204 segas), kas 2003. gadā bija eksponēta Krāslavā. 2015. gadā Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs rīkoja ekspedīciju, kuras laikā izvaicāju audējas par izmantotajiem darbarīkiem, materiāliem, audumu tehnikām u.c. Iespēja tikties ar audējām ir nenovērtējama, jo ļauj ieraudzīt un dziļāk saprast gan vidi, gan darba paņēmienus, gan pašu mājamatnieču dvēseli. Man Latgale allaž šķitusi kā Latvijas enerģijas un vitalitātes avots. Ceru, ka grāmatā apkopotais ļaus audēju nākamajām paaudzēm smelties iedvesmu un radīt jaunus interesantus darbus."

Kataloga pamatā ir divi galvenie avoti: lietiskie, kuru lielākā daļa atrodas privātajos krājumos, bet to attēli – Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja zinātniskajā arhīvā, un rakstītie, kur galvenā informācija gūta no teicēju tekstiem, jo kolekcijas priekšmeti pārsvarā tapuši 20. gadsimta otrajā pusē. Raksturīgi, ka vēl 20. gadsimta pirmajā pusē segas austas vai ikkatrā mājā, bet šobrīd, 21. gadsimta pirmajā pusē, pārsvarā var sastapt tikai gados cienījamas audējas, kas vairs neturpina savas prasmes tradicionālā veidā (pārmantojot ģimenē) nodot tālāk jaunākajām paaudzēm.

Kolekciju veido segas, kas darinātas Asūnes, Aulejas, Ezernieku, Indras, Izvaltas, Kombuļu, Robežnieku, Skaistas, Svariņu, Šķaunes un Šķeltovas pagastos.

Daina Kraukle kopš 1985. gada strādā Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā un šobrīd ir Krājumu nodaļas vadītāja. Beigusi Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolu (1977), kā arī Latvijas Mākslas akadēmiju (1985) Mākslas vēstures un teorijas specialitātē. No 1985. līdz 2015. gadam ir viena no Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja gadatirgu rīkotājām, par ko 2005. gadā saņēmusi Lielo folkloras gada balvu, 2006. gadā šī balva piešķirta otrreiz kā daudzu izstāžu autorei un iekārtotājai. Daina Kraukle ir piecu grāmatu par ornamentu un piecu grāmatu par gadatirgiem Latvijā autore. Grāmatas par ornamentu tulkotas angļu un ķīniešu valodā.

"Dienvidlatgalē austās segas"
Daina Kraukle
ISBN 978-9934-528-36-1
2020

Neliels ieskats grāmatas “Dienvidlatgalē austās segas” atklāšanā

Foto: Lana Kazlauskiene
Latvijas Nacionālais kultūras centrs

Pēdējoreiz atjaunināts:01.09.2020