Muzeja apmeklējums COVID-19 laikā

Saistībā ar Covid-19 izplatību pasaulē un Latvijā no 2020. gada 9. novembra līdz 6. decembrim, apmeklējot Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju un tā lauku ekspozīcijas “Vēveri” Vecpiebalgas novadā un “Vītolnieki” Rucavas novadā, apmeklētājiem jāņem vērā, ka:

  • muzeji ir atvērti individuālajiem apmeklētājiem un apmeklētājiem no vienas mājsaimniecības, iekštelpās nodrošinot uz vienu personu ne mazāk kā 10 m² no publiski pieejamās telpas;
  • apmeklējot muzeja eksponātēkas un citas iekštelpas muzejā, obligāti jālieto mutes un deguna aizsegs. Prasība lietot sejas masku vai vizieri netiek attiecināta uz bērniem līdz 13 gadu vecumam; sejas masku drīkst nevalkāt arī medicīnisku iemeslu dēļ, piemēram, ja personai kustību traucējumu dēļ ir apgrūtināta maskas uzlikšana vai personai ir psihiskās veselības traucējumi.
  • muzejos ir atcelti visi publiskie pasākumi klātienē t.sk. ekskursijas, muzejpedagoģiskās nodarbības, lekcijas, izstāžu atklāšanas, telpu nomas pasākumus u.tml;
  • muzeju bibliotēkas un krātuves tiek slēgtas pētniekiem un citiem interesentiem, kas nav muzeja darbinieki. Izņēmuma kārtā muzeja bibliotēkā vai krātuvē vienlaikus var strādāt viens pētnieks, iepriekš rezervējot laiku un reģistrējoties;
  • muzejos nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes. Muzejam ir tiesības personām ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm liegt ieeju muzejā un aicināt tās atstāt muzeju, rekomendējot doties uz mājām un sazināties ar savu ģimenes ārstu;
  • muzeji aicina apmeklētājus norēķināties par biļetēm un citiem pirkumiem ar maksājumu kartēm, pēc iespējas ierobežojot skaidras naudas maksājumus;
  • Rīgas ekspozīcijas apmeklētājiem ir pieejamas šādas eksponātēkas: Priedes kroga stadula, Usmas baznīca (svētdienās), Kurzemes zemnieka sētas dzīvojamā māja “Vecķērves”, Kurzemes zvejnieku ciema dzīvojamā māja “Lurķi”, Latgales krievu zemnieka dzīvojamā māja un klēts.

Plašāka informācija par vīrusa COVID-19 ierobežošanas pasākumiem pieejama:

Ministru kabineta rīkojums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu:
https://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/rikojums-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu

Slimību profilakses un kontroles centra mājas lapa:
https://arkartassituacija.gov.lv/

Informatīvā lapa par Covid-19 izplatību Latvijā:
https://covid19.gov.lv/

 

Pēdējoreiz atjaunināts:17.11.2020