Latvijas Etnogrāfiskais muzejs aicina darbā juristu

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs

aicina savā radošajā komandā jaunu kolēģi – nodaļas vadītāju - juriskonsultu

Ja vēlies sevi pilnveidot, nebaidies pieņemt izaicinājumus, ja vēlies izmantot savas zināšanas un pieredzi strādājot valsts pārvaldes iestādē, tad pievienojies Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja komandai.

Ja Jums piemīt piemīt labas komunikācijas un sadarbības prasmes, organizatoriskās spējas, radošums un aizrautība,  augsta atbildības sajūta un māka pastāvīgi organizēt darbu, ir interese par muzeju darbību un izpratne par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, plašs redzesloks un vēlme piedalīties muzeja attīstībā, piedāvājam pilnas slodzes darbu juriskonsulta – personāla vadības jomā.  

Darba pienākumi:

 1. Vadīt, plānot un koordinēt Muzeja biroja nodaļas darbu, kā arī nodrošināt, uzraudzīt un kontrolēt to izpildi;
 2. sagatavot nepieciešamo normatīvo aktu, tai skaitā iekšējo noteikumu un citu dokumentu (rīkojumu, līgumu, vēstuļu u.c.) projektus;
 3. veikt izstrādāto dokumentu projektu juridisko izvērtēšanu, sniegt atzinumus un sagatavot nepieciešamos pārskatus un atskaites;
 4. organizēt un nodrošināt personāla politikas izstrādi un ieviešanu Muzejā, koordinēt darbinieku kvalifikācijas celšanu un attīstību;
 5. piedalīties un koordinēt darbu, kas saistīts ar Muzeja struktūras optimizēšanu, struktūrvienību reglamentu sagatavošanu, personāla amatu aprakstu sagatavošanu, personāla dokumentu noformēšanu: nodibinot, grozot, vai izbeidzot konkrētas tiesiskas attiecības, personāla lietu noformēšanu;
 6. organizēt un piedalīties Muzeja personāla atlases, darbinieku ikgadējā darbības un tās rezultātu novērtēšanas procesā;
 7. piedalīties publiskā iepirkuma komisiju darbā;
 8. pārzināt publisko iepirkumu procedūras.

 Prasības sekmīgai pienākumu izpildei:

 1. akadēmiskā augstākā izglītība tiesību zinātnēs, kvalifikācija – jurists;
 2. valsts valodas pārvaldīšana (augstākais līmenis);
 3. ne mazāk kā 3 gadu pieredze jurista darbā;
 4. izpratne par personāla speciālista darbu;
 5. prasme strādāt ar datoru (MS Office programma) un citiem informācijas līdzekļiem;
 6. pieredze darbā ar Horizon personāla moduļa lietošanu tiks uzskatīta par priekšrocību;
 7. prasme organizēt un plānot darbu, uzņemties iniciatīvu un atbildību;
 8. prasme analizēt situācijas un pieņemt lēmumus;
 9. prasme sadarboties un strādāt ar dažāda vecuma cilvēkiem.

Ko mēs piedāvājam?

 • Stabilu atalgojumu līdz 1287 eiro pirms nodokļu nomaksas
 • Sociālās garantijas.
 • Veselības apdrošināšanas polisi.
 • Aizraujošu un intensīvu darbu

 Pieteikšanās -

Pieteikšanās termiņš: 2021. gada 20. jūlijs. Pretendentam jānosūta šādi dokumenti:

 1. motivācijas pieteikums, kurā ir aprakstītas pieredzes un prasmes atbilstoši prasībām;
 2. pretendenta dzīves gājums (CV).

Dokumenti jānosūta līdz 2021.gada 20.jūlijam uz šādu elektronisko pasta adresi: Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi! .

Ieinteresētās personas var uzdot jautājumus, nosūtot jautājumus uz elektroniskā pasta adresi:Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi! .

Pēdējoreiz atjaunināts:13.07.2021