Aicinām darbā Restaurācijas departamenta vadītāju

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs aicina savā radošajā komandā kolēģi – Restaurācijas departamenta vadītāju

Ja vēlies sevi pilnveidot, nebaidies pieņemt izaicinājumus, ja vēlies izmantot savas zināšanas un pieredzi, strādājot valsts pārvaldes iestādē, tad pievienojies Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja komandai.

Ja Jums piemīt labas komunikācijas un sadarbības prasmes, organizatoriskās spējas, augsta atbildības sajūta un māka pastāvīgi organizēt darbu, plašs redzesloks un vēlme piedalīties muzeja attīstībā, piedāvājam pilnas slodzes darbu Restaurācijas departamenta vadītāja amatā.  

Darba pienākumi:

 1. vadīt, plānot un koordinēt departamenta darbinieku darbu, kā arī nodrošināt, uzraudzīt un kontrolēt  darba pienākumu izpildi;
 2. pieņemt struktūrvienības darbu ietekmējošus lēmumus, t. sk. sagatavot pārskatus par struktūrvienības darbu, nodrošinot valsts pārvaldei atbilstošas dokumentācijas sagatavošanu;
 3. kopā ar direktora vietnieku – galveno krājuma glabātāju veikt muzeja krājuma un senceltņu apsekošanu un noteikt, kurus eksponātus restaurēt, sagatavot atbilstošas tehniskās specifikācijas un citu dokumentāciju;
 4. nodrošināt muzeja restaurācijas darbu  veikšanas kontroli, dokumentēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem, tai skaitā, koordinēt un kontrolēt restaurācijas pasu sagatavošanu un uzskaiti;
 5. pārzināt restaurācijas procesus, atbilstoši nodrošinot departamenta darbību;
 6. rūpēties par priekšmetu vēsturiskās, stilistiskās, estētiskās un tehniskās informācijas par tā izgatavošanas laiku un veidu saglabāšanu un neizmainīšanu;
 7. koordinēt un veikt priekšmetu izpēti un analīzi, proti, veikt detalizētu apskati, sagatavot dokumentāciju par krājuma priekšmetu, tai skaitā eksponātēku, stāvokli un izmaiņu gaitu, kā arī sniegt priekšlikumus veicamajām darbībām krājuma priekšmetu atbilstošas saglabātības nodrošināšanai.
 8. izstrādāt restaurācijas darbu metodiku, tehniskās specifikācijas, projektus finansējuma piesaistei restaurācijas darbu veikšanai;
 9. dokumentēt restaurējamo eksponātēku stāvokli pirms restaurācijas, restaurācijas laikā un pēc tās veikšanas, kā arī organizēt fotofiksāciju;
 10. piedalīties muzeja politikas un stratēģijas, kā arī ikgadējo darba plānu un atskaišu izstrādāšanā muzeja restaurācijas darbu jomā, sniegt priekšlikumus muzeja darbības un attīstības nodrošināšanai.

 Prasības sekmīgai pienākumu izpildei

 1. augstākā izglītība vai atbilstoša profesionālā izglītība restaurācijas jomā;
 2. spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās;
 3. ne mazāk kā 3 gadu pieredze līdzvērtīgā amatā;
 4. prasme strādāt ar datoru (MS Office programmas) un citiem informācijas līdzekļiem;
 5. spēja plānot, vadīt un patstāvīgi veikt restauratora darbus atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Eiropas Savienības tiesību normām un starptautiskajām Konvencijām kultūras mantojuma saglabāšanas un atjaunošanas jomā;
 6. spēja veikt metodiski pamatotu restaurējamā objekta izpēti;
 7. spēja veikt kultūras vērtību aizsargāšanas un saglabāšanas pasākumus;
 8. zināšanas kultūras vērtību konservācijas un restaurācijas jomā;
 9. prasme organizēt un plānot darbu, uzņemties iniciatīvu un atbildību;
 10. komunikācijas un sadarbības prasme.

 Ko mēs piedāvājam?

 • stabilu atalgojumu no 1052 EUR līdz 1382 EUR pirms nodokļu nomaksas (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei);
 • sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • aizraujošu un intensīvu darbu.

Pieteikšanās

Pieteikšanās termiņš: 2022. gada 30. janvāris

 Pretendentam jānosūta šādi dokumenti:

 1. motivācijas pieteikums, kurā ir aprakstītas pieredzes un prasmes atbilstoši prasībām;
 2. pretendenta dzīves gājums (CV).

Dokumenti jānosūta līdz 2022. gada 30. janvārim uz šādu elektronisko pasta adresi: Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi! .

Iesniedzot pieteikumu vakantajam amatam, pretendents apliecina, ka, uzsākot pildīt amata pienākumus, uzrādīs derīgu sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

Ieinteresētās personas var uzdot jautājumus, nosūtot jautājumus uz elektroniskā pasta adresi: Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi! .

 

 

Pēdējoreiz atjaunināts:10.01.2022